2030 GÜNDEMİ DÖRDÜNCÜ YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER FORUMU


 

12-13 Temmuz 2021 tarihlerinde, 2021 Birleşmiş Milletler Üst Düzey Siyasi Forumu (HLPF) kapsamında UNDP, UN-HABITAT, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı (UN-DESA), Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Küresel Görev Gücü iş birliğinde üst düzey bir etkinlik çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

13 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen “Gezegensel, Sosyal ve Ekonomik Direnci Başarmak” başlıklı oturuma MEWA Bölgesinden büyükşehir ölçeğinde ilk Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu’nu (VLR) hazırlamakta olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve UCLG-MEWA’nın Eş Başkanlığını yürüten Amman Büyükşehir Belediyesi katılım gösterdi.

BM DESA Sosyal Yardım ve Ortaklık Şubesi Şefi Lotta Tahtinen’in moderatörlüğünü yürüttüğü oturumda söz alan Amman Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Youssef Al Shawarbeh, benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olunan bir dünyada, şehirlerin daha dayanıklı olması için ortaklıklar ve iş birliği yoluyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında kentlerin daha esnek ve sürdürülebilir hale gelmesi için projeleri desteklemek adına bir veri tabanı oluşturulması gerekildiğinden de bahseden Başkan Shawarbeh, kalkınmanın tekrar gözden geçirilmesi ve göstergelere dayalı bir model bulunması hususunun altını çizdi. Shawarbeh ayrıca Amman’ın VLR çalışmaları başlatan ilk Arap şehri olduğuna dikkat çekti.

Oturumun devamında söz alan ve MEWA Bölgesi’nden büyükşehir ölçeğinde ilk Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu’nu (VLR) hazırlamakta olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise raporun en önemli özelliğinin, tüm paydaşlarla gerçekleştirilen çalıştayların sonuçlarına dayalı olarak İzmir’in yerel hedef ve göstergelerinin belirlenmesi olduğunu belirtti.

Başkan Soyer, konuşmasına ek olarak dayanıklı ve kentsel sürdürülebilir bir gelecek için tüm aktörlerle birlikte hareket edilmesi gerektiğini savundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, 9-11 Eylül 2021 tarihleri süresince gerçekleştirilecek olan “UCLG Kültür Zirvesi” yine Başkan Soyer’in gündem maddeleri arasında yer aldı.

12-13 Temmuz’da süresince gerçekleştirilen Forum kapsamındaki panellerde yerel yönetimler alanında gündem oluşturacak birçok konu uzmanlarca ele alındı.

Comments are disabled