2030 GÜNDEMİNİN YERELLEŞTİRİLMESİNE DAİR İLİŞKİN YENİ RAPORLAR


2022 Üst Düzey Siyasi Forumu (HLPF), “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin tam uygulanmasını geliştirirken korona virüs salgınından (COVID-19) daha iyi bir biçimde toparlanmak” teması altında gerçekleşti.

UCLG, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Görev Gücü (GTF) adına, çeşitli delegasyonların HLPF’ye katılımını ve yerel ve bölgesel yönetimlerin 2030 Gündemi’nin yerelleştirilmesindeki rolüne ilişkin raporların sunumunu koordine ediyor.

Yerel ve Bölgesel Yönetimler Günü vesilesiyle, yerel ve bölgesel yönetimlerin SKA’ları gerçekleştirmedeki rolütoplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etme ile adil ve sürdürülebilir bir toparlanmaya katkıda bulunma konusunda güncellemeler sunan üç yeni rapor yayınlandı. Ayrıca, yerel yönetim birlikleri tarafından 11 yeni Gönüllü Ulus Altı Değerlendirme Raporu (VSR) hazırlandı ve mevcut Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu (VLR) 150’yi aştı.

İlk olarak, altıncı Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Görev Gücü (GTF) SKA’ların Yerelleştirmesine Doğru sürdürülebilir yerel kalkınmaya yönelik dönüştürücü toparlanma süreçlerini teşvik etmek için yerel ve bölgesel yönetimlerin (YBY’ler) nasıl can alıcı adımlar attığını gösteriyor. Türkiye’den Sultanbeyli (İstanbul), İzmir ve Karatay (Konya) illeri tarafından UCLG-MEWA desteğiyle geliştirilen MEWA Bölgesi’nin ilk VLR’leri bu raporda yer buluyor. Raporda ayrıca, Fatih Belediyesi, Avcılar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin VLR taslakları ile Amman ve Agadir’in UCLG-MEWA, BM Habitat ve BM ESCWA ile yaptığı VLR çalışmalarına da yer veriliyor.

İkinci olarak, dünya genelinde SKA 5’in yerelleştirilmesi ile ilgili durum, Taahhütte Bulunmaktan Değişimi Gerçekleştirmeye: Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konusunda İlerlemeleri başlıklı çalışmada kapsamlı olarak incelenmektedir.

Son olarak, SKA’ların Yerelleştirilmesinde Ülke Profilleri 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ile ilgili ulusal stratejilerin, koordinasyon mekanizmalarının ve raporlama süreçlerinin ülke bazında kısa bir analizini sunduktan sonra, yerel ve bölgesel yönetimlerin, SKA’ların yerelleştirmesine katıldığını ve pek çok durumda öncülük ettiğini vurguluyor.

Tüm bu raporlar; SKA’ları gerçekleştirmek ve dönüştürücü hareketi teşvik etmek için yerel ve bölgesel yönetimler tarafından üstlenilen kritik eylemler hakkında farkındalığı artırmak, merkezi hükümetlerle işbirliğini geliştirmek için yerel ve bölgesel yönetimlerin bu çalışmalarda karşılaştıkları zorluklara ışık tutmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini konu edinen SKA 5’i gerçekleştirmeye yönelik eylemlerini hızlandırmak için el ele çalışan kolektif bir hareketten doğan fırsatların altını çizmek amacıyla, GTF’nin HLPF özelindeki nihai hedeflerini paylaşmaktadır.

 

Comments are disabled