21. YÜZYILDA ULUSLARARASI GÖÇ KONFERANSI


 

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), UCLG-MEWA ve Yeditepe Üniversitesi Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KEKAM)'nin işbirliği ile 21. Yüzyılda Uluslararası Göç Konferansı, 10–11 Ekim 2016 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu Başkanı Bedrettin Dalan konuşmasında, “Uluslararası büyük göçler varsa dünyada büyük adaletsizlik vardır. Batı ülkeleri kendi aralarında belli bir birliğe doğru gitmek isterken kendinden olmayanları ötekileştiriyorlar. Buna da batı medeniyeti diyorlar. Onlar yüksek teknoloji düşük hümaniter bir anlayışa hakimler. Eğer bu büyük farklılıklar devam ettirilecek olursa dünyayı 3. dünya savaşına götürür” dedi.

Merkezi Yönetimler, Yerel Yönetimlere Rehber Sunmalıdır

WALD Yönetim Kurulu Başkanı ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman yaptığı konuşmada, nüfus artışının yerel yönetimleri temel hizmet sağlama noktasında sıkıntıya düşürdüğünü belirterek, merkezi yönetimlerin sadece maddi anlamda yerel yönetimleri desteklemesi yetmez. Aynı zamanda oluşturdukları göç politikaları konusunda yerel yöneticilere bir rehber sunmaları da gerekir” diyerek sözlerini sürdürdü.

Konferansta dünyanın pek çok ülkesini ilgilenirden göç hareketleri birçok boyutu ile tartışıldı. WALD ve UCLG-MEWA’nın gerçekleştirdiği ‘‘Göç ve Entegrasyon’’ konulu özel oturumda İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeşer Yeşim Özer, Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Sert, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Murat Yüceşahin ve UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Dr. Leyla Şen göç hareketlerinin; siyasi, tarihi ve kültürel boyutunu, sebeplerini ve sonuçlarını farklı bakış açıları ile ele aldılar.  Sivil toplum, kamu kuruluşları ve akademisyenleri bir araya getirerek bölgede yaşanan sıkıntılar hakkında farkındalık oluşturulmasına katkı sunan konferans, ayrıca tüm bu kesimler arasında bilgi, birikim ve deneyim paylaşılmasına da olanak sağladı.

“Göç ve İltica Hukuku Alanında Güncel Gelişmeler”, “Göç ve Entegrasyon” “Suriyeli Mülteciler ve Göç” Göç, Kadın ve Çocuk”, Göçmen Politikaları”, Göç ve Ekonomik Kalkınma” ile “Göç ve Kültür” konularının tartışıldığı 21. Yüzyılda Uluslararası Göç Konferansı iki gün sürdü.

Comments are disabled