3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI, 15 – 16 EKİM/2015, BİNGÖL


UCLG-MEWA üyelerinden Malatya ve Tunceli illerini de kapsayan Fırat Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği TRB1 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illeri) iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı ile bölgesel kalkınma alanında çalışmalarda bulunan bilim adamları, uygulamacılar ve üniversite dışındaki araştırmacılar buluşturulmakta ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine ve bir yol haritası oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır. Bu amaçlara yönelik olarak ilki 2011 yılında Malatya’da, ikincisi 2013 yılında Elazığ’da gerçekleştirilen konferansın üçüncüsü ise Bingöl  Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde Bingöl’de, Kalkınma Bakanımız Sayın Dr. Cevdet YILMAZ’ın himayelerinde, “Demokratikleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma” ana başlığı altında gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda, ülkemizde yaşanan demokratikleşme sürecinin kalkınmaya etkileri, bölgesel ve ulusal alanda tartışılacaktır. Konferansta sunulan bildirilerden seçilenler Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ve ilgili diğer dergilerde yayımlanacaktır.

Konferans hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

http://www.bolgeselkalkinmakonferansi.org/index.html

Comments are disabled