4. AKILLI TAHRAN KONGRESİ


UCLG-MEWA Eş Başkanı Tahran Belediyesi’nin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Organizasyonu’nun (TMICTO) desteğiyle, Akıllı Tahran Merkezi (STC) tarafından düzenlenecek kongrenin, akıllı şehirler, inovasyon ve dijital dönüşüm alanlarında İran’daki ve bölgedeki en büyük etkinliklerden birisi olması bekleniyor.

Etkinlik, “Dijital Dönüşüm, Dijital Hizmetler” teması altında gerçekleştirilecek ve COVID-19 salgını gibi zor süreçlerin dijital dönüşümü nasıl hızlandırabileceğine ışık tutacaktır. Etkinlikte yer alacak açılış konuşmaları, webinarlar, paneller ve atölye çalışmaları, Covid-19 dönemi ve sonrasında akıllı şehirlerin sorunlarını ele alacaktır.

Etkinliğin ana başlıkları:

1.   Akıllı Şehirlerde Covid-19 Dönemi ve Sonrasında Öğrenilen Dersler ve Öneriler

2.   Belediye ve Kurumsal Dijital Dönüşüm Yaklaşımları

3.   Yıkıcı Dijital Teknolojilerin Daha Akıllı Şehir Hizmetlerindeki Rolleri

4.   Kamu Hizmetlerinde Yapay Zekâ ve Veri Analitiği

5.   COVID-19 Perspektifinden Evden Çalışma Çözümleri

6.   Veriye Dayalı Yönetişim zorlukları ve Dikey Hizmetler

7.   Kamu-Özel-Kişi Ortaklığı (4P) ve İşbirlikçi Düzenlemeler

8.   Akıllı Tahran Programı 2.0 ve Ulusal Akıllı Şehirler Yol Haritası

9.   Uluslararası Standardizasyon ve Akıllı Sürdürülebilir Şehirlerin Temel Performans Göstergeleri

10. Bilişsel Bilimler, Birlikte Yaratım ve Vatandaş Katılımı

11. Kent Kalitesini İyileştirmek için Tasarımcılar ve Tasarım Odaklı Düşünme

12. Kamu Güvenliği Yanıtlama Noktaları ve Akıllı Dirençli Şehirler

 

Daha fazla bilgi için: intl.affairs@tehran.ir

Etkinliğin web sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Comments are disabled