5. SU KAYIP VE KAÇAKLARI FORUMU VE FUARI


 

Özel sektörün, belediyelerin, su idarelerinin ve üniversitelerin bir araya gelerek su kayıp ve kaçakları ile nasıl mücadele edileceğine ilişkin strateji, planlama ve finansmanı konularının ele alındığı 5. Su Kayıp ve Kaçakları Forumu ve Fuarı, 9-11 Ekim 2019 tarihleri arasında, Ankara’da gerçekleştirildi.

Gerek açılış konuşmalarında gerekse sunumlarda içme suyu temin ve dağıtım sistemleri ile sulama sistemlerindeki su kayıplarının azaltılmasının öneminin vurgulandığı toplantıda yeni teknolojiler ve örnek projelerle sorunun çözümüne yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Forum kapsamında yer alan fuar ile su kayıplarında yeni teknolojiler ve örnek projeler hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Ayrıca toplantı sonunda su yönetiminde başarılı projeler ve yenilikçi ürünler ödüllendirildi. UCLG-MEWA Çevre Komitesi altında faaliyet gösteren Su ve Atık Su Görev Gücü faaliyetleri kapsamında UCLG-MEWA temsilcilerinin aktif katılım gösterdiği toplantı önümüzdeki yıl İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Comments are disabled