5. UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ DUBLİN’DE DÜZENLENDİ


5. UCLG Kültür Zirvesi, İrlanda’nın başkenti, Kuzeybatı Avrupa’nın incisi, Dublin’de; Dublin Kent Konseyi ve Dublin Kent Konseyi Kültür Şirketi’nin ev sahipliğinde 28 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında “Kültür, Gelecek, Amaç. Yerel Vizyonların Küresel Arenaya Taşınması için Harekete Geçiyoruz” temasıyla gerçekleştirildi.

Zirvede katılımcılar kültürü merkeze alan bir gelecek inşa etmeyi tartışmak amacıyla bir araya geldi. Etkinlikte, kültür kavramının kentlerin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanırken aynı zamanda kentsel tecrübelerin de paylaşabileceği bir zemin fırsatı yakalanmış oldu.

Etkinlik, panel tartışmaları, programlar ve interaktif toplantılar dâhil olmak üzere çeşitli kültür temaları üzerine oturumlarla tamamlandı. “Kamusal Alanlar, Topluluklar, Sanatçılara Güven” başlıklı oturum, 29 Kasım’da UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturumu sonlandırırken UCLG-MEWA Genel Sekreteri, kültür ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) arasındaki bağın önemine dikkat çekti: “Kültürün toplumumuzdaki temellerini güçlendirmeye ve sürdürülebilir kalkınmanın dördüncü ayağı olarak dâhil edilmesi fikrini sağlamlaştırmaya yönelik yeni bir hareketi kesinlikle teşvik ettik.  Kültür, yönetim politikalarımızın özü ve Sürdürülebilir Kentsel Geleceğe ulaşmada itici bir güçtür.”

MEWA Bölgesi’nde katılan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Erdem Zekeriya İskenderoğlu, Trabzon’da SKA’ların gerçekleştirilmesinde kültürel faaliyetlerin rolüne ilişkin bir sunum yaptı.

Filistin’in Gazze Şeridi’nde yaşanan olaylara dikkat çeken Ramallah Belediye Başkanı Issa Kassis, “Kültür, Gelecek, Hedef” isimli oturumda belediyenin kültür aracılığıyla işgale karşı direnci kanalize etme girişimlerini değerlendirdi.

Ayrıca etkinliğin dışında, Dr. Mehmet Duman, Türkiye Cumhuriyeti İrlanda Büyükelçisi Sayın Mehmet Hakan Olcay’ı da makamında ziyaret etti.

Etkinlik, SKA’larda Kültür Hakkı ve Kültür Geleceği Hedefinin önemine odaklandı ve sonunda çıktıları ele alan Dublin Bildirgesi isimli sonuç belgesi yayımlandı.

Comments are disabled