AB TARİHİNİN EN BÜYÜK BÜTÇELİ FONU HORIZON2020 PROJE TEKLİF ÇAĞRILARINI YAYINLADI


Değerli Üyelerimiz,

2011 yılında Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonunu geçmişteki bütün AB araştırma ve inovasyon fonlarını tek bir ortak stratejik çerçeve içinde birleştirmeye çağırmıştır. Böylelikle Horizon 2020’yi oluşturacak, bütün paydaşları bünyesine dâhil eden geniş kapsamlı bir istişare başlatılmasına karar verildi.

Bu doğrultuda, Avrupa Komisyonu, tarihindeki, yaklaşık 80 milyar Euro ile en büyük bütçeli,  7 yıl boyunca hibe edilebilecek, Horizon 2020 AB Araştırma ve İnovasyon programını başlatmıştır. Horizon 2020 hedefleriyle,  araştırma ve inovasyonu bir araya getirerek, bilimsel mükemmeliyet, endüstriyel liderlik ve toplumsal sorunların üzerinde önemle durmuştur. Hedef, Avrupa’yı dünya standartlarında bilim üreten, yeniliklerin önündeki engellerin kaldırıldığı ve bu yeniliklerle kamu ve özel sektörün birlikte çalışabilmesinin kolaylaşacağı bir bölge olmasını sağlamaktır.

Bu bilgiler ışığında, siz üyelerimizle, ilgilenebileceğinizi düşündüğümüz proje teklif çağrılarını paylaşmak istedik. Üç ana bölüme sahip olan program içerisinde, “toplumsal sorunlar”  başlığı altında,   yerel yönetimler taraf olarak gösterilmiş, aynı zamanda mobilite ve akıllı şehirler üzerine yoğunlaşılmıştır.

Toplumsal Sorunlar:

1.  Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji:

Akıllı Şehirler & Topluluklar

Kentsel alanların sürdürülebilir kalkınması kilit öneme sahip durumda. Bu ise, yeni, verimli ve kullanıcı dostu teknolojiler ve servisler gerektiriyor, özellikle de enerji, ulaşım ve bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) alanında. Ancak, hem ileri teknoloji çözümlerin üretimi için araştırma ve kalkınma, hem de bu teknolojilerin yayılması anlamında bu çözümler bütünleşik yaklaşımlar gerektirmektedir.  Akıllı şehirler için teknolojiler büyük bir pazar potansiyeli ile ticari satış çözümleri içinde sonuçlanacaktır.

–          Akıllı Şehirler ve Topluluklar: Son başvuru tarihi (05-05-2015)

o   SCC-01-2015: Akıllı Şehirler ve Topluluklar için çözümler, bütünleşik enerji, ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) sektörleri deniz feneri projesi.

2.  Akıllı, Yeşil ve Entegre Ulaşım:

Ulaşımdaki Zorluklar başlığı için 2014-2020 yılları arası için 6 339 milyon euro  bütçe tahsis edildi ve aynı zamanda her biri özel aktivitelerle desteklenecek dört kilit ilkeye de katkıda bulunması amaçlandı. Horizon 2020, temiz, sessiz uçak, araç ve gemiler üreterek ulaşım sisteminin çevre ve iklim üzerindeki etkisini minimize eden; akıllı ekipmanlar, altyapılar ve hizmetler geliştireren; ve kentsel alanlarda ulaşım ve mobiliteyi arttırarak, kaynağında verimli ulaşım için fon sağlıyor.

Horizon 2020 aynı zamanda, daha iyi mobilite, daha az tıkanıklık, önemli ölçüde trafik sıkışıklığının azaltılmasıyla daha güvenli ve güvenlikli; insan mobilitesi ve taşınmasının önemli ölçüde geliştirilmesi; toplu taşıma ve nakliyede yeni kavramlar geliştirerek,  kaza oranlarını, ölümcül olay ve zayiatlarını azaltmayı ve güvenliği geliştirmeyi hedef edinmiştir.

Bu eylemler  Çalışma Programı çerçevesinde üç proje teklif çağrısıyla adres gösterilmiştir.

o   Büyüme için Hareketlilik

o   Yeşil Taşıtlar

o   Küçük İşletmeler ve Ulaşım için Hızlı Tren Yolu İnovasyonları

Teklif çağrıları:

o   Büyüme için Mobilite 2014-2015: Deadline (23-04-20152. Aşama: 15-10-2015)

o   MG-5.4-2015: Yerel yönetimlerin bilgi ve kapasitelerinin güçlendirilmesi

o   MG-5.5a-2015: Daha iyi ve temiz kentsel ulaşım ve mobilitesi için yenilikçi çözümlerin test edilmesi ve gösterilmesi

o   MG-5.5b-2015: Daha iyi ve temiz kentsel ulaşım ve mobilitesi için yenilikçi çözümlerin test edilmesi ve gösterilmesi

o   MG-8.4a-2015: Akıllı yönetişim, ağbağlam direnci ve altyapı inovasyonlarının aerodinamik aktarımı

o   MG-8.4.b-2015: Akıllı yönetişim, ağbağlam direnci ve altyapı inovasyonlarının aerodinamik aktarımı

Comments are disabled