AFET RİSKİ AZALTMA 5. KÜRESEL PLATFORMU


Afet Riski Azaltma 5. Küresel Platformu  22-26 Mayıs 2017 tarihlerinde Cancun, Meksika’da gerçekleşecektir.  Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Afet Riski Azaltma Küresel Platformu’nu, afet riski azaltma için uluslararası stratejilerin ve araçların uygulanması ve değerlendirilmesi, tartışılması ve ortaklığı için temel bir küresel platform olarak tanımıştır.

Önceki toplantılarda olduğu gibi, 2015’te kabul edilen ve afet riski azaltma ve direçliliği artırmanın  öncelikle yerel seviyede gerçekleşmesini taahhüt eden Sendai Çerçevesi’nin uygulanması için gerekli ortaklıkları bulma ve tecrübelerini paylaşmaları adına teşkilatımız bu etkinlikle ilgili üyelerini bilgilendirmek ve mobilize etmek istemektedir.  ICLEI, UNISDR ve UN-Habitat ortaklarımızla birlikte konferansta yerel ve bölgesel yönetimlerin seslerinin duyulması ve çeşitli oturumlarda temsil edilmelerini sağlamak için çaba göstereceğiz. 23 Mayıs bütün gün Yerel ve Bölgesel Yönetimler Zirvesi’ne ayrılmıştır.

Üyeler, organizatörlere afet riski azaltma konusunda yan etkinlik düzenleme isteğinde bulunabilir.  Talepte bulunmak için son tarih 15 Ocak 2017’dir.

Yan etkinliklerle ilgili daha fazla bilgiye linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/registration/sideevents

Ekte Cancun’da gerçekleşecek olan Küresel Platform hakkında bilgi notunu bulabilirsiniz.  Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olması durumda UCLG Dünya Sekretaryası ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca Sendai Çerçevesi’nin yerelde uygulanmasıyla ilgili  Dünya Sekretaryası tarafından hazırlanan belge de ektedir.  Özellikle düşük gelirli ülkelerden bölgesel ve yerel seçilmiş kişilerin katılımına olanak sağlamak adına (sınırlı) kaynak bulunmaktadır.

Üyelerimizi risk azatlma, dirençlilik oluşturma ve Sendai Çerçevesi’nin uygulanması üzerine fırsatların karşılıklı öğrenilmesiyle ilgili UNISDR’ın açtığı proje çağrısı hakkında da bilgilendirmek isteriz.  Proje çağrısının son başvuru tarihi 15 Ocak 2017’dir. Daha fazla bilgi için:
http://www.preventionweb.net/rcc/en/services/offer/50315

Lütfen aşağıdaki dosyalara erişmek için dosya isimlerinin üzerine tıklayınız:

2017 Küresel Platform Hazırlıkları

Afet Riski Azaltmak için Sendai Çerçevesi’nin uygulanmasına olası yerel yönetim yaklaşımı (2015-2030)

Comments are disabled