“AÇIK VERİ TEMELLERİ” EĞİTİMİ


İngiltere hükumeti tarafından desteklenen ve NovuSens Büyük Veri Enstitüsü tarafından yürütülmekte olan “Açık Veri ve Akıllı Şehirler Projesi” kapsamında, 3 Aralık 2019 tarihinde, UCLG-MEWA’nın İstanbul’daki genel sekreterliğinde “Açık Veri Temelleri” eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim, İngiltere’deki Açık Veri Enstitüsü’nden Kıdemli Danışman Dr. Dave Tarrant tarafından verildi.  Tüm gün süren etkinliğe ilgili karar vericilerin yanı sıra belediye, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından uzmanlar katıldı.

Eğitim UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ve İngiliz Konsolosluğu temsilcisi Zeynep Karaman’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Duman ve Karaman, verilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması adına karar alma mekanizmalarındaki yöneticilere yardımcı olmak üzere, paydaşların ve belediyelerin açık verimi bilimi konusunda bilgilendirilmelerinin önemine değindiler.

Etkinlik boyunca katılımcılar açık veri hakkında bilgilerini genişletme ve açık verinin belediyelere faydalarını öğrenme şansı yakalarken aynı zamanda başarılı bir açık veri inisiyatifinin temel unsurları, tüm veri türleriyle birlikte sağlıklı bir veri ekosistemi inşa etmenin yolları ve veri kalitesini arttırmanın yollarını da tartışma fırsatı buldu. Katılımcıların da etkin dahiliyeti sayesinde eğitim oldukça başarılı ve faydalı geçti.

Etkinlik katılımcı sertifikalarının dağıtılması ve fotoğraf bölümleriyle son buldu.

Comments are disabled