Akdeniz Belediyeler Birliği dünyaya açılıyor


KEPEZ BELEDIYE BAŞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ BAŞKANLIĞINDAKI AKDENIZ BELEDIYELER BIRLIĞI, BIRLEŞMIŞ KENTLER VE YEREL YÖNETIMLER DÜNYA TEŞKILATI UCLG VE YAPININ BÖLGESEL ÖRGÜTLENMESI OLAN ORTA DOĞU VE BATI ASYA BÖLGE TEŞKILATI UCLG-MEWA ÜYESI OLDU.
Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisinin 24.04.2015 tarihli kararı ve bu kararın İçişleri Bakanlığının 20.11.2015 tarihli onayıyla, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı UCLG ve yapının bölgesel örgütlenmesi olan Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı UCLG-MEWA’ya üyeliği gerçekleşti.

UCLG VE UCLG-MEWA hakkında

United Cities and Local Governments UCLG ve UCLG-MEWA (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı), IULA (Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği) ve FMCU-UTO (Dünya Birleşmiş Kentler Federasyonu) 1996’da İstanbul’da düzenlenen Habitat II Konferansı’nda başlayan uzun bir süreç sonucunda ve aralarına Dünya Büyükşehirler Birliği METROPOLIS’i de alarak “Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı” adı altında birleşerek oluşturduğu yapıya Akdeniz Belediyeler Birliğini dahil etti. Genel merkezi İspanya’nın Barselona kentinde olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı, Ocak 2004’ten itibaren “Demokratik yerel yönetimin birleşik sesi ve dünya ölçeğinde savunucusu olmak ve yerel yönetimler ve uluslararası topluluk ile işbirliği içinde, değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını korumak” amacıyla fiilen faaliyete geçti.

Kısaca “Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler” olarak da anılan yenidünya teşkilatı, uluslararası topluluk önünde yerel yönetimlerin etkin bir biçimde temsil edilmesini sağlayan, yerel yönetimler ve yerel yönetim birlikleri arasında uluslararası işbirliğini teşvik eden ve yerel yönetim konusunda dünya çapında temel bilgi kaynağı olan bir konumdadır. 100’den fazla ülkeden üyeleri bulunan yeni dünya teşkilatı, kentler ve yerel yönetimler alanında dünyanın en geniş kapsamlı oluşumu haline gelmiştir. Büyüklükleri ve kentsel veya kırsal olma benzeri özellikleri göz önüne alınmaksızın, yerel yönetimlere dünya çapında temsil edilmeleri ve çıkarlarını savunmaları için seslerini duyuracakları bir ortak zemin sunmaktadır. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, yerel yönetim konularında Birleşmiş Milletler nezdinde yerel yönetimlerin resmi sözcüsü konumundadır.

UCLG kentler ve onların birlikleri arasındaki uluslararası işbirliğini destekler ve yerel yönetimlerin kapasitelerini inşa etme yönünde programları, ağları ve ortaklıkları kolaylaştırır. Örgüt, yerel karar alma süreçlerinde kadınların rolünü teşvik eder ve dünya çapında yerel yönetim ile ilgili bilgilere açılan bir kapıdır. Dönem Başkanlığını Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Kadir TOPBAŞ yürütmektedir.

UCLG Dünya Teşkilatı ademi-merkeziyetçi bir yapıya sahip olup, dünya ölçeğinde 9 (7+2) bölge teşkilatı aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Bunlar; coğrafi esasta yapılanan Afrika, Asya-Pasifik, Avro-Asya, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu ve Batı Asya, Kuzey Amerika bölge teşkilatları, mega şehirlerin bir ağı niteliğindeki Metropoliten bölge teşkilatı ile ORU-FOGAR önderliğinde oluşturulan Bölgeler Teşkilatı’dır. Bu Bölgesel ve Metropoliten Teşkilatlar, kendi faaliyetlerini yürüten, özerk tüzel kişiler olarak yapılanmıştır.

Akdeniz Belediyeler Birliği, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı UCLG yanında, yapının bölge teşkilatı olan “Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı UCLG-MEWA’ya da üye olarak yerel yönetimler alanında uluslararası önemde bir işbirliği ağına dahil oldu. Başkan Hakan Tütüncü yönetimindeki AKBB, hem ulusal hem de uluslar arası çapta misyonu ve örgütlenmesi ile bölgeyi dünya çapında bir yere taşıyacak önemli bir adım attı. Tütüncü, dünyanın en güçlü yönetimlerinin yer aldığı teşkilata dahil olan Akdeniz Belediyeler Birliği olarak daha kurumsal ve global bir yer edindiklerini ifade ederek, yerel yönetimlerin dünya çapında gösterdiği faaliyetlerin içerisinde yer alacaklarını ve bu üyelik ile birliğin kapsadığı yerel yönetimlerin çok daha güzel işlere imza atacağını söyledi.

Comments are disabled