AKDENİZ EV SAHİBİ BELEDİYELER ÖĞRENME AĞI 4. YILLIK EŞLER ARASI ÖĞRENME ÇALIŞTAYI


Akdeniz Ev Sahibi Belediyeler Öğrenme Ağı 
4. Yıllık Eşler Arası Öğrenme Çalıştayı
“Ev Sahibi Topluluklarda Özel Sektör Katılımı”
5-9 Nisan 2020 – Amman, Ürdün

Akdeniz Ev Sahibi Belediyeler Öğrenme Ağı (HMLN) bağlamında Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI), 5-9 Nisan 2020 tarihleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da gerçekleştirilecek olan HMLN 4. Yıllık Eşler Arası Öğrenme Çalıştayı’nı düzenleyecek. Bu etkinlik, mülteciler ve savunmasız ev sahibi topluluklar için daha iyi bir yerel ekonomi ortamı sağlama noktasında yerel yönetimler arasında üç yıl süren çalışmalara dayanacaktır.

Etkinlik; 5 gün sürecek eğitimler, açık oturumlar, teknik sunumlar ve saha ziyaretlerinden oluşacaktır. Etkinlik kapsamındaki eğitimler; Ürdün, Irak, Lübnan, Filistin ve Türkiye’den gelen yaklaşık 100 merkezî ve yerel yönetim temsilcisine yönelik olacaktır. Etkinlik ayrıca, zorla yerinden edilmeye ilişkin sorunlara ve bu sorunların muhtemel çözümlerine yönelik faydalı bir deneyim paylaşım ortamının oluşturulması için özel sektör aktörleri ile özel sektör ve ev sahibi topluluklarla çalışan bağışçı kuruluşlardan bir dizi aktöre de yer verecektir.

Katılımcılar, bu “Katılım Çağrısı” üzerinden, aşağıdaki anketi doldurmak suretiyle seçilecektir. CMI ve ortakları, seçilen katılımcılar için seyahat ve konaklama masraflarını karşılayacaktır.
Başvuru için tıklayınız.

KİMLER KATILABİLİR?

·         Yerel Yönetimler için çalışan ve Yerel Ekonomik Kalkınma ve/veya göçmenlere ve zorla yerinden edilmiş kişilere yönelik hizmetlerle ilgilenen seçilmiş temsilciler, personel (geçici veya uzun süreli) ve yakın işbirlikçiler.

·         Yerel Yönetimler’in kapsamı: Belediyeler, Belediye Birlikleri / Federasyonları, Bölgesel Yönetimler, Valilikler. Merkezî Yönetim (bakanlıklar, ulusal kabineler…) temsilcileri, bu çağrıya katılamamakta olup farklı kanallardan seçilecektir.

·         Başvuru yapabilecek ülkeler: Ürdün, Lübnan, Filistin, Irak, Türkiye

·         Her bir Yerel Yönetim’den maksimum 2 temsilcinin başvurusu kabul edilecektir. Organizatörlerin, kapasite sınırlarına bağlı olarak yerel hükümetlerden gelen ikinci başvuruları reddetme hakkı vardır.

Seçilme kriterlerini incelemek için tıklayınız.
Başvuru için tıklayınız.

Etkinliğe katılmak isteyenlerin en geç 20 Şubat 2020 tarihine kadar aşağıdaki formu doldurmaları gerekmektedir.

Comments are disabled