ÇALIŞMA OTURUMU: ROMA SÖZLEŞMESİ – KÜLTÜR HAKLARI GÜNDEMİ


UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi’nin de katılım gösterdiği ve katkı sunduğu, UCLG Kültür komitesinin çevrimiçi toplantısı; komitenin Başkanlık Divanını, resmi üyelerini (kentler ve yerel yönetimler), önemli uzmanları ve ortakları bir araya getirdi. Katılımcılar, Roma Sözleşmesi – Kültür Hakları Gündemi’nin ana hatlarını ele aldılar.

4 Mayıs 2020 Pazartesi günü gerçekleşen çevrimiçi toplantı, kilit şehirler, kuruluşlar, uzmanlar ve ağlar ile Sözleşmeyi tartışmak için bir imkan sundu. UCLG Kültür Komitesi ve Roma Kent Konseyi, kültür ve kalkınma konusundaki küresel tartışmaya katkı sağlayan “ROMA SÖZLEŞMESİ – KÜLTÜR HAKLARI GÜNDEMİ” isimli belgeyi hazırlamak için birlikte çalışmaktadır. Fikrin kaynağı, Eylül 2019 SKH Zirvesi’nde UCLG tarafından bir araya getirilen Küresel Görev Gücünün açıklamasıyla ortaya kondu: “Kalkınmanın dördüncü ayağı ve yerel kimliğin temel bir bileşeni olan kültürü, küresel dayanışmanın bir parçası olarak ve barış ve insan hakları için bir vektör olarak tanıtmayı taahhüt ediyoruz. Ayrıca yerel sürdürülebilir kalkınma için kilit önem taşıyan hatıra, miras, yaratıcılık, çeşitlilik ve bilgi üzerine ilgili yerel kültürel politikaları ve programları teşvik etmeyi taahhüt ediyoruz”.

Sözleşme, kültürel hakların diğer haklarla diyalog halinde olduğunu vurgulamak istiyor, çünkü tüm bireysel haklar “kentteki yaşam” da buluşuyor. Sözleşme, Roma’yı geçmişten geleceğe tüm hakların bağlayıcısı olarak, evrensel bir miras olarak kabul ediyor. Nihai belge Eylül – Ekim 2020’de Roma’da düzenlenecek uluslararası bir konferansta sunulacak.

Comments are disabled