ARACI ŞEHİRLER AFRİKA BÖLGESEL FORUMU, ODIENNE, FİLDİŞİ SAHİLLERİ


 

Fildişi Sahilleri Başbakanı Amadou Gon Coulibaly himayesinde Aracı Şehirler Forumu, Fildişi Sahilleri Kentleri ve Kasabaları Birliği ve Odienne Belediyesi işbirliğiyle 5-6 Mayıs 2017 tarihinde Odienne’de “Aracı Şehirler Afrika Bölgesel Forumu” düzenlemektedir.

Aracı şehirler ekseninde Afrika’nın kalkınması üzerine tartışmaların yapılacağı bu toplantıya Afrikalı ülkelerden birçok yerel temsilci katılacaktır.

Forum Aracı Şehirlerin ulusal düzeydeki etkisinin ölçülmesi bağlamında, güvenlik, sosyal uyum, yerel demokrasi, kentsellik ve insani kalkınma gibi konulara değinecektir.

Comments are disabled