ARACI ŞEHİRLER DÜNYA FORUMU KÜTAHYA’DA DÜZENLENDİ

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Aracı Şehirler Dünya Forumu, 5-8 Ekim 2021 tarihleri arasında Kütahya Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Yerel Demokrasi ve Desantralizasyon Küresel Gözlemevi’nin 4. Raporu’na (GOLD IV) göre, dünya kentsel nüfusunun hâlihazırda %30’una ev sahipliği yapan Aracı Şehirler, kentsel kalkınmadaki önemini gün geçtikçe daha çok hissettirmektedir. Nitekim COVID-19 sürecinde kentlerde artış gösteren yapısal eşitsizlikler ve özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki yerel yönetimlerin karşı karşıya kaldığı kapasite ve finansman boşlukları, dirençli kentlerin inşasında yeni bir bakış açısının gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu doğrultuda, Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesi olarak ev sahipliği yaptığımız bu küresel Forum, pandemi sonrasında sürdürülebilir kalkınma çalışmalarının Aracı Şehirler ekseninde yoğunlaştırılmasını ve bu şehirlerin gerek ulusal gerekse küresel kalkınma stratejilerinde kendilerine daha fazla yer edinmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Devam etmekte olan Covid-19 pandemisi dolayısıyla Forum hem çevrim içi hem de hibrit formatta ilerlemiştir.

· 5 ve 6 Ekim’de oturumlar tamamen çevrim içi olarak;

· 8 Ekim’deki genel oturumlar ve kapanış töreni ise hibrit bir formatta, hem çevrim içi katılıma hem de Kütahya’da fiziksel katılıma olanak sağlayacak şekilde gerçekleştirilmiştir.

Etkinliğe dair sunum notuna, programa ve kavramsal notlara buradan erişebilirsiniz.

Comments are disabled