ARACI ŞEHİRLER MEWA BÖLGESEL FORUMU NEVŞEHİR'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ


Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel Forumu, 21-22 Eylül 2017 tarihlerinde Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve aynı zamanda Güney Afrika Belediyeler Birliği (SALGA) Başkanı Mpho Parks Tau, UCLG Genel Sekreter Yardımcısı Emilia Saiz, UCLG-MEWA Eş Başkanı Mohamed Saadieh, UCLG-MEWA Saymanı Adnan Köşker, CEMR Genel Sekreteri Frederic Vallier, UCLG Aracı Şehirler Forumu Başkanı Mohamed Sefiani, UCLG Aracı Şehirler Forumu Koordinatörü Firdaous Oussidhoum, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı gibi çok sayıda üst düzey ismin katkılarıyla şekillenen  Forum, dünyanın farklı ülkelerinden yerel yönetim temsilcisi, akademisyen, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve yerel yönetim uzmanından oluşan 200’ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirdi. Aracı şehirler kavramının farklı tematik alanlarda ele alındığı programın açılış oturumunda konuşan UCLG Başkanı Parks Tau, aracı şehirlerin mevcut sayıları nedeni ile toplumların yaşam kalitesi, ülkelerin ulusal ekonomileri ve uluslararası çevre üzerinde sahip olduğu etkinin önemine dikkat çekti. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin ve Yeni Kentsel Gündem’in uygulamada başarıya ulaşmasının kentleşme olgusuna farklı bir bakış açısı ile mümkün olduğunu belirten Başkan Tau, kır ve kent ikileminden kaçınıp, aracı şehirlerin potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik yatırımların yapılması önerisinde bulundu.

Açılış oturumunda yer alan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman konuşmasında, aracı şehirlerin sürdürülebilir kalkınmanın kilit aktörleri olduğu noktasına dikkat çekti. Aracı şehirlerin halihazırda dünya kentsel nüfusunun %36’sına ev sahipliği yaptığını belirten Genel Sekreter Duman, günümüzde şehirlerin fiziksel büyüklükleri dışında farklı özelliklerinin de dikkate alındığı yeni kentsel sistemde, aracı şehirlerin metropollerden ve küçük şehirlerden ölçek dışındaki nedenlerle de farklı bir konuma geldiklerini ve bu sebeple sürdürülebilir ve dengeli bir kentleşme için göz ardı edilemeyecek aktörler olduklarını kaydetti.

Foruma ev sahipliği yapan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ise konuşmasında; “Aracı şehirler dünyada sesini duyurmaya başladı. Buralarda ekonomi ve istihdam olanakları elverişli olduğunda insanların büyükşehirlerdeki plansız kentleşmeye yönelmeyecekleri ve bu sayede kendi memleketlerinde iyi olanaklarda yaşayabileceklerini ortaya koyduk ve bu duruma tüm dünyanın dikkatini çekmeye çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

İki gün süren Forum; “Aracı Şehirlerde Göç Yönetimi”, “Aracı Şehirlerin Ulusal Düzeyde Kalkınmaya Katkısı”, “Marka Aracı Şehirler” ve “Aracı Şehirlerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesi” başlıklı tematik oturumlarda yapılan sunumları, dinleyiciler ile buluşturdu. Aracı Şehirlerde Göç Yönetimi konulu ilk panelde, çeşitli nedenlerle süregelen yoğun göç dalgalarından en çok etkilenen bölgelerden biri olan MEWA Bölgesi’nde, tampon işlevi gören aracı şehirler özelinde değerlendirmelerde bulunuldu. İkinci oturum olan Aracı Şehirlerin Ulusal Düzeyde Kalkınmaya Katkısı konusunda sunumlarını gerçekleştiren panelistler, aracı şehirlere sağlanan teşvikler, daha dengeli bir servet dağılımı için aracı şehirlerin güçlendirilmesi ve ulusal anlamda mali dirençliliğin artırılmasında aracı şehirlerin rolleri konularında paylaşımlarda bulundular.  Marka Aracı Şehirler konulu üçüncü oturumda; aracı şehirlerde aidiyet ve sahiplenme duygularının güçlendirilmesi konusunun yanı sıra, marka aracı şehirler konusunda iyi uygulamalar katılımcılarla paylaşıldı. Forum’un son tematik oturumu olan Aracı Şehirlerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesi konusunda, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanması ve izlenmesinde aracı şehirlerin rolleri değerlendirilerek, bu anlamda yerel farkındalığın artırılması ve aracı şehirlerde kurumsal kapasite artışı için yapılması gerekenler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Kapanış oturumunun ardından ilan edilen “UCLG-MEWA Aracı Şehirler Deklarasyonu” Bölge’deki aracı şehirleri bir araya getirerek, küresel gündem içinde seslerini daha güçlü bir şekilde duyurmalarına imkan sağlamayı ve bu anlamda aracı şehirler için önemli bir referans olmayı hedefliyor.

2017 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilen Aracı Şehirler Afrika Bölgesel Forumu’nun ardından, 2018’de yapılacak Aracı Şehirler Dünya Forumu’na giden süreçte düzenlenecek bölgesel forumların ikincisi olma özelliği taşıyan Forum çerçevesinde, ayrıca Fildişi Sahili, Türkiye, Fas ve Filistin’de bulunan yerel yönetimler arasında Aracı Şehirler Mutabakat Protokolleri imzalandı. Bu protokoller, yerel yönetimler arasında iyi niyet beyanı mahiyetinde olup, devam eden süreçte Kardeş Şehir Protokolleri imzalamak isteyen aracı şehirlerin birbirleri ile daha yakın iletişim kurmalarını kolaylaştırıcı işlev görmeyi amaçlıyor. Protokolleri imzalayan yerel yönetimler aynı zamanda Forum’da imzalanan Deklarasyon’un uygulanması noktasında UCLG-MEWA’nın kolaylaştırıcılığında işbirliği ve koordinasyonu sağlama, ortak projeler üretme ve karşılıklı deneyim paylaşma imkanına sahip olacaklar. 


Etkinlikten fotoğraflar için Flickr hesabımızı ziyaret edebilirsiniz:
https://www.flickr.com/photos/uclg-mewa/albums/72157661071421208


Etkinlik sunumlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
AUDI- Nuha ELTİNAY  
Dr. Hicran HAMZA ÇELİKYAY 
FMDV- Umut EROĞLU 
Gebze Belediyesi-Adnan KÖŞKER 
KHALED TADMORI 
Prof.Dr. Yusuf ADIGÜZEL 
Türkiye Belediyeler Birliği-Hayrettin GÜNGÖR 
UN-HABITAT-Tarek OSSEIRAN 
Urla Belediyesi-Sibel UYAR

Comments are disabled