ATIK YÖNETIMINDE KOMPOSTLAŞTIRMA YÖNTEMI YAYGINLAŞIYOR!


Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ile Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi için Şehirler ve Bölgeler Birliği (ACR+) ortaklığında düzenlenen Uluslararası Kompost Konferansı 12 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşti. 

Kompostlama, mikroorganizma adı verilen ve çoğunluğu gözle görülmeyen canlıların, ortamın oksijenini kullanarak çöp içerisindeki organik maddelerin biyokimyasal yollarla ayrıştırmasını sağlayan bir katı atık bertaraf yöntemidir. Katı Atık Yönetmeliği (2015) çerçevesinde gerekli bilgi ve teşviği sağlamak, Türkiye ve Avrupa’daki paydaşları bir araya getirmek ve kompost konusundaki iyi uygulama örneklerini göstermek amacıyla İstanbul’da bir günlük olarak düzenlenen konferansa; belediyeler, belediye birlikleri, İlbank, ilgili taraflar ve paydaşlar, bakanlıklar ve devlet kurumlarından birçok temsilci katıldı. Program kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi için Şehirler ve Bölgeler Birliği ACR+, uluslararası firmalar, İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kartal ve Beykoz Belediyeleri sunumlarını yaptılar. Sunumlarda Türkiye’de Kompostun Durumu ve Yol Haritası, Avrupa ve Dünya’dan İyi Uygulamalar, Tarım, Turizm ve Şehir Bölgelerine Özel Kompost Stratejileri, Turizm, Kırsal ve Tarım Bölgelerinde Organik Atıkların Ayrı Toplanması ve Dönüştürülmesi konularına ek olarak belediyelerin atık yönetiminde yenilikçi girişimleri ile ilgili bilgiler verildi.  

Neden kompostlaştırma?

Kompostlama, mikroorganizma adı verilen ve çoğunluğu gözle görülmeyen canlıların, ortamın oksijenini kullanarak çöp içerisindeki organik maddelerin biyokimyasal yollarla ayrıştırmasını sağlayan bir katı atık bertaraf yöntemidir.Atıkların küçük bir kısmının bile katı atık depolama alanlarına gitmesini engelleyerek kompost haline getirmek, çevrenin korunması ve küresel iklim değişikliği üzerinde büyük bir etki oluşturmaktadır.

Sağladığı fırsatlar

Konferans konuşmacılarından Doç. Dr. Görkem Akıncı, topraktan aldıklarımızı yine ona iade etmemizin en iyi yöntem olduğunu belirterek, tarımsal faaliyetlerden dolayı topraklarımızdaki organik madde miktarının oldukça düşük olduğuna (%2,5- %3 ) dikkat çekti. Akıncı, kullanılan kimyasal gübrelerin yerine kompostlaştırma yönteminin yaygınlaştırılmasının hem toprağı organik madde yönünden zenginleştireceğini hem de ihtiyaç duyulan su miktarını minimuma düşüreceğini ifade etti.

Belediye atık yönetiminde yenilikçi girişimler

 Konuşmacılar arasında yer alan Beykoz ve Kartal Belediyeleri sıfır atık stratejisi doğrultusunda yaptıkları faaliyetlerden bahsettiler. Kartal Belediyesi adına sunum yapan Dilek Kars, belediyelerinin kırmızı solucan gübresi üretim projelerini örnek vererek, küçük ölçekli solucan kompostu sistemlerinden bahsetti. Belediyelerin kimyasal gübre ihtiyacını en aza düşürmenin mümkün olduğunu vurgulayan Kars, bu kapsamda halkı bilgilendirdiklerini ve isteyen kişilere solucan temin ettiklerini de ekledi. Beykoz Belediyesi’nden Neslihan Karaman ise belediyelerinin sürdürülebilir atık projelerini yürüttüğünü ve bu amaçla belirledikleri yerlerde atık getirme merkezleri kurduklarını dile getirdi. Ayrıca “Yeşil Okul Projesi” kapsamında idarecilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin atık yönetimi konusunda eğitilmesini sağladıklarını ve pilot okullara kompost makinesi göndererek çocukları kaynağında ayrı toplamaya teşvik ettiklerini anlattı. Her belediyenin kaynağında ayrı toplama bilincini yaygınlaştırmasıyla daha sürdürülebilir bir Dünya elde etmenin mümkün olduğu vurgulandı.

Comments are disabled