BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2024 YILI TURİZME YÖNELİK TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI AÇILDI


Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2024 Yılı Turizme Yönelik Teknik Destek Programı 5 Şubat 2024 tarihinde ilan edilmiştir. Program kapsamında turizm sektöründe yer alan yerel aktörlerin, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkılarını artıracak çalışmaları için kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine destek sağlanacaktır. Başvurular ikişer aylık dönemler halinde Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacaktır. 2024 yılı Turizme Yönelik Teknik Destek Programı için son başvuru tarihi 30 Aralık 2024 Saat 17.00 olarak belirlenmiştir. Projelere ilişkin başvuru, değerlendirme ve uygulama dönemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru rehberi içeriğinde yer almaktadır.

Programın Genel Amacı

TR81 Batı Karadeniz Bölgesinde turizm sektöründe yer alan aktörlerin, yerel ve bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Bu kapsamda Ajans tarafından kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi planlanmaktadır.

Program Öncelikleri

Ekoturizm ve doğa sporlarında tanıtım ve markalaşmanın sağlanması
Ekoturizm ve doğa sporlarında planlama, rotalama ve etkinlik geliştirilmesi
Ekoturizm ve doğa sporlarında yer alan aktörlerde kurumsallaşma ve hizmet kalitesinin arttırılması
Doğa ve kültür turizminin geliştirilmesi

Program Bütçesi: 3 Milyon TL
Proje Başına: Azami 400.000 TL

Uygun Başvuru Sahipleri: Kamu kurum ve kuruluşları (Kamu iktisadi teşebbüsleri dahil), yerel yönetimler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları.

Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlik ve kooperatiflerin kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler.

Faaliyetleri bakımından yerel ve bölgesel kalkınmaya etkisi olan kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, il özel idarelerinin, belediyelerin, mahalli idare birliklerinin ortak olduğu kar amacı güden şirketler.

Başvuru Dönemleri ve Son Başvuru Tarihi
Ocak-Şubat Dönemi: 29 Şubat 2024, 17:00
Mart-Nisan Dönemi: 30 Nisan 2024, 17:00

Programla ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsin.

Comments are disabled