Belediye Başkanları İklim Sözleşmesi ve Belediye Başkanları Sözleşmesi Birleşiyor


Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi’nin bugün faaliyete geçmiştir. Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi iklim değişikliği üzerinde çalışan iki başlıca şehir girişimini, 2014’te faaliyete geçen Belediye Başkanları İklim Sözleşmesi (Compact of Mayors) ve 2008’de faaliyete geçen Avrupa Birliği Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni  (Covenant of Mayors),   bir araya getirerek tek bir küresel koalisyon oluşturmaktadır.

Küresel İklim Sözleşmesi’nin kurucu üyelerinden biri olan UCLG, UCLG’nin Avrupa Bölge Teşkilatı olan CEMR aracılığıyla Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne büyük ölçüde müdahil olmuştur. UCLG, yeni Küresel İklim Sözleşmesi’nin şehirlerin ve ağlarının liderliğinde kurulması gerektiğine inanmaktadır ve bu girişimin bölge teşkilatları ve kardeş teşkilatlar ile birlikte yerel yönetimler tarafından dengeli temsilini ve sahiplenilmesini sağlamak adına çalışmalar yapmayı taahhüt etmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Başkanı Kadir Topbaş’ın dediği gibi “Şehirlerin gönüllü taahhütlerinin uluslararası kurumlar tarafından tanınması ve desteklenmesi yönündeki çabaları memnuniyetle karşılamaktayız. Hem küresel kalkınma gündemini hem de sakinlerinin yaşam kalitesini pozitif olarak etkileyecek şehir odaklı girişimleri iştiyakle beklemekteyiz.”

Belediye Başkanları İklim Sözleşmesi Hakkında 

Belediye Başkanları İklim Sözleşmesi, yerel sera gazı salınımını azaltmayı, küresel ısınmaya karşı direnci artırmayı ve elde edilen gelişimi şeffaf bir şekilde takip etmeyi amaçlayan bir belediye başkanları ve belediye çalışanları küresel koalisyonudur. Sözleşme, Eylül 2014’te BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ve BM Şehirler ve İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Michael R. Bloomberg tarafından faaliyete geçirilmiştir. Sözleşme, küresel şehir ağlarının- C40 şehirleri İklim Liderliği Grubu (C40), ICLEI- Kalkınma İçin Yerel Yönetimler (ICLEI) ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG)-  liderliğinde ve BM’nin şehirle ilgili konulardaki öncü temsilcisi BM-Habitat’ın destekleriyle faaliyete geçirilmiştir.
Belediye Başkanları Sözleşmesi Hakkında

Belediye Başkanları Sözleşmesi, 57 ülkeden 6,800 şehir ve bölgeyi kapsayan, dünyadaki en büyük kentsel iklim ve enerji girişimidir. Sözleşmeyi imzalayan şehir ve bölgeler; herkese sürdürülebilir ve düşük maliyetli enerji sağlayan, karbondan arındırılmış ve dirençli bölgeler oluşturma gibi uzun vadeli vizyonlarını paylaşmaktadırlar. Bu şehir ve bölgeler; sulama, adaptasyon ve enerjiye erişime dair, bölgesel veya ulusal düzeyde belirlenen hedefleri gerçekleştirerek bu vizyona gönüllü olarak katkı sağlamakta, gözetim sürecine tabi olan İklim & Enerji Eylem Planları hazırlamaktadırlar. Sözleşmeyi imzalayan şehir ve bölgeler, şehirlerin bölgelerle, devletlerle ve merkezi hükümetlerle birlikte çalışmasını teşvik etmektedir.

 

Comments are disabled