Belediye Başkanları Kent Refahı Girişimi Konferansı'na (CPI) davet


Değerli UCLG-MEWA Üyesi,

Sizi BM-Habitat, Dünya İslam Kentleri Asamblesi (WAIC) ve Uluslararası Şehir Liderleri tarafından 28-29 Temmuz 2015 tarihlerinde Viyana'daki Birleşmiş Milletler Ofisi'nde düzenlenecek olan Belediye Başkanları Kent Refahı Girişimi Konferansı'na (CPI) davet etmekten mutluluk duyarım.

BM-Habitat tarafından tasarlanan Kent Refahı Girişimi (CPI), sürdürülebilir kentsel kalkınmayı teşvik etmek adına ölçü bilimi ve politika diyalogunu birleştiren yenilikçi bir yaklaşımdır. Kent Refahı Girişimi bütüncül ve bütünleşmiş bir şekilde kentsel refahı geliştirmek amacıyla karar mercilerinin bilinçli politika müdahaleleri oluşturmalarına yardımcı olmak adına tasarlanmış yeni bir araçtır. CPI, refah seviyesini verimlilik, altyapı, yaşam kalitesi, eşitlik ve sosyal içerme, çevresel sürdürülebilirlik ve yönetişim ve son olarak da mevzuat olmak üzere altı boyutta ölçmektedir.

Kent Refahı Girişimi'ni (CPI) teşvik etmek adına, BM-Habitat ve Uluslararası Şehir Liderleri (ICL) birlikte çalışmaktadır. CPI ekonomik, sosyal, politik ve çevresel açıdan zengin kentsel geleceklere doğru şehirlerine rehberlik etmeleri adına kent liderlerine yardımcı olmak için, kentsel planlama ve tasarım, belediye maliyesi ve kurumlar ve mevzuat alanlarında yenilikçi çözümlerin benimsenmesi ile ilgili kanıta dayalı bilgi sağlamaktadır.

UCLG-MEWA olarak destek verdiğimiz ve katıldığımız bu etkinlikte sizleri de görmekten memnuniyet duyarım.

Saygılarımla,

Mehmet DUMAN
UCLG-MEWA Genel Sekreter

Ek: Davet Mektubu

Comments are disabled