“BELEDİYELERDE MÜKEMMELLİYETÇİLİK ve İLERLEME ZİRVESİ”


Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) olarak,  üyelerimizi uluslararası arenada birçok farklı kuruluşla bir araya getirerek yeni ortaklıkların kurulması ve daha güçlü yerel yönetimlerin oluşturulması için bir platform görevi üstleniyoruz. Bu amaç doğrultusunda sizleri 5-6 Ekim 2016 tarihinde, Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde, Suudi Arabistan Belediye ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen “Belediyelerde Mükemmeliyetçilik ve İlerleme Zirvesi”ne davet etmekten büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isteriz.

İki gün boyunca sürecek zirvede, yerel yönetimler alanında yeni trendler ile en iyi uygulama örnekleri paylaşılacak ve halka daha iyi hizmet sunulması noktasında belediyelerin üstlendiği role değinilecektir.

Belediyelerde Mükemmeliyetçilik ve İlerleme Zirvesi taslak programı ekte bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için www.municipalityexpansion.com ziyaret edebilirsiniz.


Belediyelerde Mükemmeliyetçilik ve İlerleme Zirvesi taslak programı

Comments are disabled