BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÜST DÜZEY SİYASİ FORUM’DA MEWA TEMSİLİYETİ


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı, UCLG Yönetim için Gelecek Paktı Elçisi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Birleşmiş Milletlerin (BM) merkezi New York şehrinde 10-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu’na (HLPF) katıldı.

Forumda konuşmacı olarak yer alan Yücel Yılmaz, “Sürdürülebilir çabalarımızın kendi kuruluşlarımızın ötesine geçmesi gerekiyor. Yerel yönetimler, güçlü ortaklıklar ve hedeflerin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için bölgelerinin kalkınma süreçlerine liderlik etmektedir.” sözleriyle, sürdürülebilirliğin öneminin altını çizdi.

“Sürdürülebilirlik için gösterdiğimiz çabalar, organizasyonlarımızın ötesine geçmeli.”

Turan Hançerli, sürdürülebilirlik ve toplumsal refahın öneminden bahsederken aynı zamanda gerçekleşmesi muhtemelen felaketlere binaen tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca konuşmasında, “Tabandan Yukarı Kalkınma”dan bahsederek Avcılar Belediyesi olarak bu projenin kapsamını “Tabanda ve Tabandan Yukarı Kalkınma” olarak genişlettiklerini belirtti. Böylece Avcılar halkının her koşulda refahını savunduklarını beyan etti.

“Bugün biz kalkınmanın yerelden ve mutlaka yerinde olması gerektiğine vurgu yaptık.”

Üst Düzey Siyasi Forum’daki konuşmasında sosyoekonomik refah ve sağlık sorunları beraber, felaketlere karşı dirençlilik altını çizen Turan Hançerli açıklamasında şunları söyledi: “Avcılar Kentsel Dönüşüm Modeli ile yeşil ve yaşanabilir mahallelerin geleceğini güvene aldık.”

Akabinde,  Yücel Yılmaz Amerika Birleşik Devletleri temaslarını sürdürdü ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sedat Önal ve UN-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif’i ziyaret etti.

Comments are disabled