BM GÖÇ AĞI’NIN DÜZENLEDİĞİ GCM TALKS’A UCLG-MEWA’NIN KATILIMI


UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi sorumlusu, Birleşmiş Milletler Göç Ağı tarafından düzenlenen ilk GCM Talks’a katıldı. GCM Talks, üye devletlerin ve paydaşların Küresel Göç Mutabakatı ile ilgili gayretlerini sürdürmeleri konusunda desteklemeyi amaçlamaktadır. GCM Talks, Şubat 2023’ten Mart 2024’e kadar sürecek ve 2022’de gerçekleştirilen Birinci Uluslararası Göç İnceleme Forumu’nun (IMRF) İlerleme Bildirgesi çerçevesinde konuşulacaktır.

Comments are disabled