BM-HABITAT İKİNCİ GENEL KURUL OTURUMU KENYA’NIN NAİROBİ KENTİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ


Birleşmiş Milletler Habitat Asamblesi’nin ikinci oturumu 5-9 Haziran 2023 tarihleri arasında Kenya’nın Nairobi kentinde gerçekleştirildi. Oturum “kapsayıcı ve etkili çok taraflılık yoluyla sürdürülebilir bir kentsel gelecek: küresel kriz zamanlarında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak” hususuna odaklandı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto; BM-Habitat İcra Direktörü Maimunah Sharif ve 193 ülkeden diğer temsilci üyeler ve paydaşlar, farklı yerel ve uluslararası kuruluşların katılımı ile 5 Haziran’da Toplantının resmi açılışını yaptı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, etkinliğe bir video mesajıyla sanal olarak hitap etti. Konuşmasında BM üye devletlerinin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşması gerektiğini vurguladı.

BM Genel Kurulu 77. Dönem Başkanı Csaba Kőrösi de önceden kaydedilmiş bir video mesajı göndererek karmaşık küresel krizleri ele almanın ve gezegeni iklim değişikliğinden korurken sürdürülebilir kalkınma girişimlerini hayata geçirmenin önemini vurguladı. Ayrıca, özellikle şehirlerin göç, iklim değişikliği ve çatışmalar gibi yaklaşan krizlerin merkezinde yer aldığı göz önünde bulundurarak BM-Habitat’ın bu çabalardaki rolünü vurguladı.

Birleşmiş Milletler Habitat Asamblesi’nin ikinci oturumunda, UCLG’nin kolaylaştırıcılığında Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Görev Gücü (GTF), Dünya Yerel ve Bölgesel Yönetimler Asamblesi’ni (WALRG) düzenledi. Bu toplantı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından resmen tanınmış ve yerel ve bölgesel yönetimlerin ve toplulukların sürdürülebilir kentsel kalkınmanın teşvik edilmesinde ve Yeni Kentsel Gündem’in uygulanmasında oynadıkları önemli rol kabul edildi.

Dünya Asamblesi, Quito Sonuç Belgesinde (Paragraf 169) Yeni Kentsel Gündemin gözden geçirilmesi ve takibi için bir mekanizma olarak açıkça belirtildi. Belge, WALRG ile iş birliği yapmanın ve Yeni Kentsel Gündemi izlemek ve değerlendirmek için ulus altı ve yerel yönetimleri temsil eden derneklerle ilişki kurmanın önemini vurgulamaktadır.

WALRG’de aşağıdaki temalar tartışıldı:

  • Kaliteli ve adil yerel kamu hizmeti sunumu için dönüştürücü ortaklıklar: Gözden geçirilmekte olan SKA 11’e doğru.
  • Kriz dönemlerinde sürdürülebilirlik için küresel gündemlere ulaşmak üzere SKA’ların yerelleştirilmesi: SKA Zirvesi’ne doğru.
  • Çok Taraflılığın Yeniden Canlandırılması: Geleceğin Zirvesine Doğru.

Etkinliğe MEWA Bölgesi’nden, aralarında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği, Riyad Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi’nin de yer aldığı, dünyanın dört bir yanından yerel yönetim ve yerel yönetim birlikleri katıldı. BM-Habitat Asamblesi’nde UCLG-MEWA’yı Politika Sorumlusu Yehia İbrahim temsil etti.

“Sadece iyi planlanmış şehirler yeni iş kolları inşa edebilir. Yeni girişimler için fırsatlar sunarak hem mevcut nesiller hem de gelecek nesiller için fırsatlar yaratmaya devam edebiliriz.”

MEWA Bölgesi’nden Üsküdar Belediyesi’nin, bu yılki “Urban October” ayının sonunda Dünya Kentler Günü’ne ev sahipliği yapmak üzere seçilmesi dikkat çekti.

Comments are disabled