BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Açısından İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler Modelinin Değerlendirilmesi

İNGEV tarafından UCLG-MEWA için hazırlandı.

İNGEV tarafından UCLG-MEWA için hazırlanan “BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Açısından İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler Modelinin Değerlendirilmesi” başlıklı rapor, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın İnsani Gelişme raporlarından esinlenerek başlatılmıştır.

Comments are disabled