BÖLGESEL YENİLİK EKOSİSTEMLERİ EXCELLENCE HUBS ÇAĞRISI AÇILDI


Excellence Hubs çağrısının genel amacı bölgesel yenilik ekosistemleri geliştirmektir. Bu kapsamda çağrıya başvuru yapabilmek için en az 2 “widening” ülkesinden iki Ar-Ge ekosistemi gereklidir. Bu ekosistemlerin her birinin dörtlü sarmal yapılarının olması gerekmektedir. Dörtlü sarmal yapı aşağıdaki bileşenleri içermelidir:

  • Akademik kurumlar (üniversiteler ve/veya üniversite dışı araştırma merkezleri veya laboratuvarlar)
  • Ticari kuruluşlar
  • Kamu kurumları
  • Toplumsal aktörler (sivil toplum kuruluşları, dernekler, vatandaşlar, son kullanıcılar, medya)

Projede olması beklenen bileşenler aşağıda sıralanmıştır:Ortak Ar-Ge stratejisi

  • Ar-Ge projesi – ortak stratejiyle bağlantılı
  • Ortak stratejinin uygulanması için eylem ve yatırım planları
  • Pilotlar ve göstericiler için kavramsal tasarım ve ön planlama (varsa)
  • Diğer (bilgi ve teknoloji transferi, görünürlük, karşılıklı öğrenme ve özellikle araştırma ve yenilik yönetimi ve girişimciliğin yanı sıra vatandaş katılımı için beceri geliştirme)
  • İsteğe bağlı: Kırsal alanlarda, Batı Balkanlar’da veya Ukrayna’da kurulan, gelişmekte olan bölgesel inovasyon ekosisteminin mentörlüğü. (+1 Milyon Avro)

Proje başına destek miktarı 4 yıl için 2-5 milyon avro olarak belirlenmiştir. 2023 yılı bütçesi 60 Milyon avrodur.

2023-2024 Çalışma Programı’nda yer alan Excellence Hubs çağrısı (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-07-01) 28 Eylül 2023 tarihinde açılacak ve 7 Mart 2024 tarihinde kapanacaktır.
2023-2024 Çalışma Programına aşağıdaki buradan ulaşabilirsiniz.
Koordinatör olarak başvuru yapıyorsanız TÜBİTAK Koordinatörlüğü Destekleme Programı’ndan destek alabilirsiniz. Destek ile ilgili bilgi için aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Comments are disabled