BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2050 VİZYONU ÇALIŞTAYLARI DEVAM EDİYOR


Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen “2050 Büyükçekmece Vizyonu” kapsamında düzenlenen Çevre ve Göç Çalıştayları 18 Mart 2022’de gerçekleştirildi.

Toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek Büyükçekmece’nin 2050 vizyonunun hazırlıklarında katkıda bulunma amacıyla gerçekleştirilen çalıştay serisinin Göç ve Çevre başlıklı yuvarlak masa çalışmalarına UCLG-MEWA da katılım sağladı.

Büyükçekmece’de göç yönetimi ve uzun vadede göçmenlerle ilgili yapılacak çalışmaların tartışıldığı Göç Çalıştayı’nda, göç nedenli sorunların aşılmasında, AB fon kaynaklarından yararlanılarak projeler üretilmesi ve saha deneyimi olan STK’larla işbirliğine gidilmesinin önemi vurgulandı. Oturum sonunda geçici kalıcı fark etmeksizin uyum, katılım ve geçim konularının çözülmesinin hem ev sahibi hem göçmen toplulukların yararına olacağı sonucuna varıldı.

Göç Çalıştayı’nı takiben düzenlenen Çevre Çalıştayı’nda ise Büyükçekmece Belediyesi’nin İklim Değişikliği, Ekoloji ve Çevre politikaları tartışıldı. İklim değişikliği ve kullanılan ekolojik kavramlarla ilgili bilgilendirme sunumuyla başlayan çalıştay, yuvarlak masa toplantıları ile devam etti. Oturumun sonunda kanıt tabanlı bir iklim eylem planı hazırlanması, çevre eğitiminin yaygınlaştırılması, alternatif ulaşım yöntemlerinin geliştirilmesi, kentsel tarıma yatırım yapılması, atık yönetimi ve alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarını temel alan projeler yapılmasına karar verildi.

Comments are disabled