Danışmanlık

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Yeni Kentsel Gündem ve Sendai Afet Riski Azaltım Çerçevesi başta olmak üzere UCLG-MEWA, küresel gündemlerin yerelleştirilmesi ve izlenmesine yönelik üyelerine danışmanlık desteği sağlamaktadır. Eğitim programları, çalıştaylar ve karşılıklı öğrenme platformları aracılığı ile UCLG-MEWA, üyelerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine destek olmakta ve küresel platformlarda yer almalarını sağlamak için gerekli mentörlük desteğini sunmaktadır. Teşkilat son yıllarda özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yerel düzeyde izleme mekanizması olan Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporları’nın (Voluntary Local Reviews-VLRs) bölge düzeyinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. UCLG-MEWA aynı zamanda Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi’nin (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy- GCoM) bölgesel destek masası olarak faaliyet göstermektedir.