UCLG-MEWA Gönüllüsü olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz…

UCLG-MEWA Gönüllü Başvuru Formu (google.com)

UCLG-MEWA Gönüllülük Programı

UCLG-MEWA Gönüllü Sayfası’na hoş geldiniz. UCLG-MEWA, Orta Doğu ve Batı Asya’da yerel yönetimler arasında iş birliği ve dayanışmayı teşvik eden, sürdürülebilirlik, yerel demokrasi ve şehirleşme konularında lider bir bölge teşkilatıdır. Siz de bu heyecan verici yolculuğun bir parçası olabilirsiniz.

Gönüllülük Neden Önemlidir?

Gönüllülük, topluluklarımızı daha iyi bir yer haline getirme konusundaki isteğimizi ifade etmenin ve somut eylemlerde bulunmanın harika bir yoludur. UCLG-MEWA, gönüllülerin bölge teşkilatının misyonunu ve projelerini desteklemelerini teşvik eder. Siz de yerel yönetimlerin gücünü artırabilir, sürdürülebilirlik ve kalkınma hedeflerine katkı sağlayabilirsiniz.

Nasıl Gönüllü Olabilirsiniz?

Gönüllü olmak için birçok farklı fırsat sunuyoruz. UCLG-MEWA’nın faaliyetlerine katılmak, etkinliklerimize destek vermek, araştırma ve geliştirme çalışmalarına katılmak, iletişim ve medya çalışmalarına yardımcı olmak gibi birçok şekilde gönüllü olabilirsiniz. Aynı zamanda konu uzmanlığınızı ve deneyiminizi paylaşarak projelerimize katkıda bulunabilirsiniz.

Neden UCLG-MEWA Gönüllüsü Olmalısınız?

 1. Değişim Oluşturma Fırsatı: UCLG-MEWA’nın projeleri ve inisiyatifleri, bölge genelinde olumlu değişimler oluşturma potansiyeline sahiptir. Gönüllü olarak, bu değişimde aktif bir rol oynayabilirsiniz.
 2. Ağ Oluşturma: UCLG-MEWA, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasında bir köprü görevi görür. Gönüllü olarak, uluslararası ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz.
 3. Kişisel ve Mesleki Gelişim: Gönüllülük, liderlik, iletişim ve proje yönetimi gibi becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir.
 4. Topluluğa Katkı: Yerel topluluklarımıza katkıda bulunarak, daha sürdürülebilir ve adil bir geleceğe katkı sağlayabilirsiniz.

Gönüllü Olmak İçin Nasıl Başvurabilirsiniz?

Gönüllü olmak istiyorsanız, yukarıdaki formu doldurarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Sorularınız için f.gokyildiz@uclg-mewa.org adresine mail gönderebilirsiniz.

GÖNÜLLÜLÜK MİSYONU

Gönüllü olmak isteyen kişilere ilgilendikleri konu ve becerileri doğrultusunda fırsatlar oluşturmak, profesyonel becerilerini geliştirmek adına uygulama alanları hazırlamak ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) çalışmalarına katkı sağlamak.

GÖNÜLLÜLÜK VİZYONU

Teşkilatın yapısıyla ilişkin olarak, bir kişiyi bile geride bırakmamak prensibiyle kurumu tanıtıp, onları UCLG-MEWA gönüllüsü olmaya dâhil etmek hedeflenmektedir.

UCLG-MEWA GÖNÜLLÜLÜK POLİTİKASI

 1. Madde
  Gönüllü: Bilgi, beceri ve yeteneğini, imkân ve zamanını ortaya koyarak, maddi kazanç beklemeden ve herhangi bir çıkar sağlama amacı gütmeden, kendi özgür iradesi ile Teşkilatın misyonu çerçevesinde, düzenli olarak ve/veya belirli zaman diliminde Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) yararına faaliyetlere katılan kişidir.
 2. Madde
  UCLG-MEWA olarak gönüllülerin çalışmalarımıza katılımına önem veriyoruz. Çalışmalarımızın yerel yönetimler alanında yenilikçi bakış açıları sunması ve bunların yaygınlaştırılmasındaki katkısı değerlidir.
 3. Madde
  Teşkilatımızın gönüllüler ile ilgili önemli gördüğü değerler; farklılıklara saygı, sürekli gelişim, kurumsal aidiyet, eşitlik ve yenilikçiliktir.
 4. Madde
  Teşkilatın temel gönüllü politikası, tüm gönüllülere adil ve eşit davranılması ilkesine dayalıdır. Herhangi bir gönüllü lehine veya aleyhine, ırk, dil, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlere dayalı ayırım yapılamaz. Gönüllülerin kendi arasında bu tür ayrışma ve tartışmalara neden olacak davranışlara da izin verilmez. Karşılıklı güven, saygı ve sevgi esastır.
 5. Madde
  Kurum içerisinde farklılıklara saygı duyulması ve ayrımcılıktan uzak bir çalışma ortamı oluşturulmasına hassasiyet gösterilmektedir. Bu bağlamda, gönüllülere eşit fırsatlar sunulması ve profesyonel çalışanlarla gönüllülerin iş birliği içerisinde olması önemlidir.
 6. Madde
  Gönüllüler, Teşkilat içerisinde gönüllülük faaliyetinde bulunabilmek için başvuruda bulunurlar. Başvurular değerlendirilir ve bunun sonucunda gönüllü adayı ile görüşme yapılır. İlgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda çalışmalar planlanır ve takipleri sağlanır. Bütün bu süreçten UCLG-MEWA’daki Projeler Koordinatörü sorumludur. Gönüllünün tüm evraklarını kendi adına oluşturulan dosyada muhafaza eder.
 7. Madde
  Gönüllülerin yaptıkları faaliyetlerin takibini sağlamak gönüllü oldukları birimin ilgili koordinatörünün görevidir.
 8. Madde
  Gönüllülük başvurusu yapan kişilere başvurduğu tarih itibari ile 30 gün içerisinde süreç ile ilgili dönüş sağlanır.
 9. Madde
  Gönüllülerin UCLG-MEWA bünyesinde gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin iş tanımını içeren oryantasyon eğitimi ilgili koordinatör tarafından verilir. Gönüllüyle sürece dair bilgilendirme kitapçığı paylaşılır.
 10. Madde
  Gönüllülere, faaliyetleri öncesinde sorumluluklarını ve kurum politikalarını içeren bir sözleşme paylaşılır ve okumalarının ardından imzalamaları sağlanır.
 11. Madde
  UCLG-MEWA “Gönüllü Belgesi”nin alınabilmesi için belirlenmiş olan en az 30 (otuz) gün gönüllü olması gerekir.
 12. Madde
  Gönüllülerin uygun saatleri göz önünde bulundurularak faaliyet takvimi planlanır. Haftada en az iki gün veya en çok dört gün olmak kaydıyla gönüllü olması beklenir.
 13. Madde
  Gönüllü, sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür ve sorumluluklarını yerine getiremeyeceğini fark ettiği takdirde yeni bir planlama için koordinatörü ile iletişime geçmelidir.
 14. Madde
  Gönüllünün sözleşmesinde belirtilen maddelere aykırı davranması ve planlanan programın dışına herhangi bir bilgilendirme yapmadan çıkması veya UCLG-MEWA gizlilik kurallarına aykırı davranması halinde “Gönüllülük Sözleşmesi” tek taraflı olarak feshedilir ve gönüllülük süreci sonlandırılır.
 15. Madde
  UCLG-MEWA’da gönüllülük faaliyetinde bulunan kişiler; UCLG-MEWA Gönüllülük Politika Belgesine, İnsan Kaynakları Politika Belgesine ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında hazırlanan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Stajyer/Gönüllü Aydınlatma Metnine uymakla yükümlüdür.
 16. Madde
  Gönüllülük Sözleşmesinin imzalanmasının ardından gönüllülerimiz için @uclg-mewa.org uzantılı e-mail adresi açılır. Gönüllüler, mümkün olduğunca kurum imkânlarından yararlanır. Gönüllü, çalışma bilgisayarını kendisi getirmek durumundadır. İmkân dâhilinde kurumda bilgisayar da temin edebilir.
 17. Madde
  İlgili koordinatör gönüllünün; iş planlaması, rehberlik ve faaliyette bulunduğu alan ile ilgili destek sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca, gönüllü faaliyetleri gerçekleştirirken karşılaştığı sorunlarda da birimin koordinatörü ile temasa geçmelidir.
 18. Madde
  Gönüllülere; kişisel gelişim, zaman & stres yönetimi ve teknolojik yeterliliklerini tamamlamaları noktasında destek sunulur. Kendilerini geliştirmeleri için gönüllüler eğitimlere dâhil edilir ve desteklenmesi sağlanır.
 19. Madde
  Koordinatör, gönüllü ile süreç üzerine değerlendirme toplantısı gerçekleştirir. Gönüllünün görüşleri dikkate alınır ve bu bildirimler doğrultusunda ilerleme sağlanır.
 20. Madde
  Gönüllülerimiz bağlı olduğu koordinatör tarafından gözlemlenir ve süreç içerisinde değerlendirmesi yapılır.
 21. Madde
  Çalışanlardan, ziyaretçilerden veya üyelerden iletilmiş olan dönüşler gönüllüler ile paylaşılır. Belirlenen iş takvimine bağlı olarak desteklerini sunan gönüllülerimize süreci başarıyla tamamladıklarına dair “Gönüllülük Başarı Belgesi” takdim edilir.