Projeler

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi

Birleşmiş Milletler tarafından 2015’te ilan edilen ve 2030’a kadar tüm insanlığın gündeminde olacak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) yönelik farkındalığın artırılması ve bölge ülkeleri arasında yer alan Türkiye’de 2030 Gündemi’nin yerelleştirilmesini teşvik etmek amacıyla UCLG-MEWA tarafından 2018-2019 yıllarında Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi[1] yürütülmüştür. Proje ile aynı zamanda Türkiye’de ulusal düzeyde SKA’lara ilişkin yürütülen raporlama çalışmalarına yerelin katkısının sağlanması da  amaçlanmıştır. Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) tarafından finanse edilen projede, dönemin UCLG-MEWA Yerel Yönetişim Komitesi üyeleri arasında yer alan Çanakkale Belediyesi, Eyyübiye Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi, Karesi Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Pendik Belediyesi, Sancaktepe Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Şişli Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi yer almıştır. Proje katılımcısı her belediyede, belediye personelinin ve paydaşlarının katılımı ile düzenlenen iki günlük çalıştaylarla, belediyenin proje ve faaliyetlerinin SKA’larla hizalaması yapılmıştır. Proje kapsamında toplam 2223 proje ve faaliyet değerlendirilmiş ve ilgili olduğu SKA’lar belirlenmiştir.

Projenin sonuç raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

[1] Projenin adı, gerçekleştiği tarihlerdeki literatür kullanımından dolayı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri olarak kullanılmıştır.

Türkiye Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Ağı Projesi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Aracı ve Medya-Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen Türkiye Sürdürülebilir Kent içi Ulaşım Ağı Projesi, 2020 yılı Şubat ayında başlamıştır. Dört yıl sürecek projenin Ocak 2024’te tamamlanması planlanmaktadır. WRI Türkiye’nin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen projede UCLG-MEWA, YADA, UITP ve Aktif Yaşam Derneği proje ortağı olarak yer almaktadır.

Proje, Türkiye’de daha demokratik sivil topluma olanak sağlamak için politika oluşturma, demokratik yönetişim ve sosyal değişimde daha büyük etkiler elde edebilecek geniş bir paydaş çeşitliliğine sahip, etkili bir sürdürülebilir kent içi ulaşım ağının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Projenin ana faaliyetleri kapsamında kurulan KAVŞAK Ağı ile sürdürülebilir kent içi ulaşım alanında kapasite geliştirme, ulusal ve uluslararası işbirliğini geliştirme imkanı sağlama ve politika geliştirme süreçlerine katılımı artırma gibi hususlar hedeflenmektedir. Kurulan Ağ kapsamında 10 farklı e-öğrenme modülü hazırlanmış ve web semineri şeklinde KAVŞAK Ağı’nın web sitesinde paylaşılmıştır. Ulaşım alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına yönelik açılan mikro-hibe çağrısı ile küçük ölçekli projeler desteklenmekte, uluslararası otoritelere düzenlenen saha ziyaretleri ile karşılıklı öğrenme ve kapasite gelişimi teşvik edilmektedir.

Siz de bu formu doldurarak KAVŞAK Ağı’na katılabilirsiniz.

Belediyelerde Eşitliği İzleme Projesi

Eşitlik çalışmalarının belediyelerde kurumsallaşmasını sağlamak ve imzacı olunan taahhütnamelerin izlemesini gerçekleştirmek amacıyla Türkiye’deki belediyelere yönelik olarak UCLG-MEWA ve Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) tarafından Belediyelerde Eşitliği İzleme Projesi yürütülmüştür. UCLG-MEWA’nın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü ile KA.DER’in Kadın Dostu Kent Taahhüdü’nü imzalayan belediyelere yönelik yapılan çağrıya yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kütahya Belediyesi, Eyyübiye Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi bu çalışmanın yürütüldüğü yerler olmuştur.

Projede yer alan belediyelerle altı ay arayla iki kez anket çalışması düzenlenmiş ve iki anket arasında geçen sürede projede yer alan belediyeler ziyaret edilerek derinlemesine görüşme çalışmaları yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde belediyelerin kadın ve aile çalışmalarını yürüten birimlerin temsilcileri ile bir araya gelinmiştir. Yapılan görüşmelerde taahhütnamelerin izlenmesine yönelik çalışmalar anket soruları üzerinden değerlendirilmiştir. 2020’de başlayan ve salgın nedeniyle faaliyetlerinde ertelemeye gidilen proje, UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin 5 Ağustos 2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinde düzenlenen 2022-2025 dönemi Başkanlık Divanı Toplantısı kapsamında yapılan sonuç raporu lansmanı ile sona ermiştir.

Projenin sonuç raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

Küresel-Bölgesel Koordinasyon Projesi

2016’da Belediye Başkanları İklim Sözleşmesi ve Avrupa Birliği Belediye Başkanları Sözleşmesi bir araya gelerek Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy-GCoM) adı altında faaliyet göstermeye başlamıştır. GCoM, küresel bir problem olan iklim krizine yönelik yereldeki çabaları desteklemek için her yıl paydaşları ile yerel yönetimlere yönelik savunuculuk ve kapasite geliştirme faaliyetleri düzenlemektedir.

İklim değişikliği tüm dünyayı ilgilendirmesine karşın her bölgeyi farklı şekilde etkilemektedir. Bu nedenle GCoM altı bölgede faaliyet göstermektedir. Bu bölgeler; Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Batı Asya, Avrasya, Latin Amerika, Afrika ve Asya Pasifik bölgeleridir. Bu altı bölgeye dair farklı öncelikler belirleyen GCoM, daha iyi bir koordinasyon ve daha şeffaf bilgi akışına ulaşmak için ICLEI ve UCLG ile bir araya gelerek Küresel-Bölgesel Koordinasyon Projesi’ni başlatmıştır. Proje hem ICLEI hem de UCLG’nin bölge teşkilatlarının mobilizasyonu ile yürütülmektedir. Proje önceliklerine ulaşmak için belirlenen çalışma alanları arasında kapasite geliştirme faaliyetleri, iklim değişikliğinin negatif etkilerini önleme ve adaptasyon, yeşil finans ve bütçeleme, geliştirilmiş işbirliği ve çokdüzeyli koordinasyon yer almaktadır.

UCLG-MEWA’nın da yer aldığı proje, Haziran 2020’de başlamış ve Mart 2022 itibariyle ikinci fazını tamamlamıştır. Projenin her iki fazında da faaliyetler, bölgenin çevresel öncelikleri odağında gerçekleştirilmiştir. UCLG-MEWA proje faaliyetlerini EU4Energy ve ClimaMed ile yakın işbirliği içerisinde gerçekleştirmiştir. Küresel-Bölgesel Koordinasyon Projesi 2022 yılında, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planları ve Enerji Yoksulluğuna yönelik kapasite geliştirme faaliyetlerini öncelemekte ve Çokdüzeyli İklim Hareketi Taktik Kitabının yerelde yaygınlaştırılmasına dair çalışmalarına devam etmektedir.

GCoM hakkında daha fazla bilgi için burayı, GCoM’un  kapasite geliştirme faaliyetlerinden yararlanmak ve GCoM imzacısı olmak için ise burayı tıklayın.