Komiteler

AkilliSehirlerveKentselMobilite
Cevre
KentDiplomasisiveYerelYonetisim
KulturveTurizm
SosyalIcerme
ToplumsalCinsiyetEsitligi

UCLG-MEWA Ana Tüzüğü’nün Amaçlar başlığı altında Teşkilatın, “Dünya Teşkilatı’nın misyonu, değerleri ve amaçları çerçevesinde politika oluşturmak, program ve girişimleri geliştirmek ve Teşkilatın temel kuralları içinde uygulamayı sağlayacak uygun araçları seçmek” ile yükümlü olduğu belirtilmiştir. Bu amaç doğrultusunda UCLG-MEWA bünyesinde, bölgesel dinamikleri göz önünde bulundurarak küresel belediyecilik çalışmalarını takip edeceği tematik yapılanmalar oluşturmuştur.

Komitelerin başlıca görev alanları şu şekildedir:

  • Teşkilatın misyonuna ve bölgesel stratejilerine bağlı kalarak ilgili tematik alanda yol haritasını belirlemek
  • Faaliyet gösterdiği alanda bölgesel temsili sağlamak
  • İlgili alandaki küresel belediyecilik gelişmelerini üyelerine ulaştırmak ve karşılıklı öğrenme platformları oluşturmak
  • Bölgesel ihtiyaçların uluslararası gündemlere girmesi için savunuculuk çalışmaları yürütmek
  • İlgili tematik alandaki ulusal ve uluslararası fon kaynakları hakkında üyelerine bilgilendirmede bulunmak
  • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Yeni Kentsel Gündem başta olmak üzere küresel gündemlerin yerelleştirilmesini sağlamak.