Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi

AkilliSehirlerveKentselMobilite

Şehirlerde yaşanan orantısız nüfus artışı birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Özellikle olası bir afet veya kriz durumunda büyükşehirler ihtiyaçlara hızlı ve etkili yanıt verebilme konusunda sorun yaşayabilmektedir. Barınma, ulaşım, eğitim ve üretim-tüketim gibi temel toplumsal ihtiyaçlara yönelik hizmet sunumu, zaman zaman yerel yönetimlerin üstünde yük oluşturabilmektedir. Ölçeği fark etmeksizin teknolojinin hızla geliştiği, iklim değişikliği ve göç gibi küresel olguların yereli etkilediği bu çağda sorunlara sürdürülebilir çözümler getirmek gerekmektedir.

Yeni Kentsel Gündem’de de belirtildiği üzere yerel yönetimler sorunun bir parçası olduğu kadar çözümün de parçası olabilirler. MEWA Bölgesi’ndeki gelir farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan informal hareketlilikler, regüle edilemediği için güvenli sayılmamaktadır. Mikro mobilite ve paylaşımlı mobilite gibi yeni trendler bölgede yaygınlaştırılarak farklı ulaşım modları kent sakinlerine sunulmalı ve güvenli olmayan mobilite modları ortadan kaldırılmalıdır. Bununla beraber yerel yönetimlerin, kentsel planlamalarında veriye dayalı politika, yeşil binalar, kapsayıcı kent içi ulaşım gibi sürdürülebilirliğin ön planda olduğu çözümler üretmeleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda UCLG-MEWA bölgede aşağıda belirtilen konuları önceliğe alarak çalışmalarını yürütmektedir:

  • Güvenli ve yerelleştirilmiş verilerin elde edilmesine yönelik kapasitenin artırılması
  • Sürdürülebilir ulaşımın geliştirilmesi
  • Güvenli ve çeşitlendirilmiş ulaşım modlarının yaygınlaştırılması
  • Kapsayıcı, şeffaf ve sürdürülebilir şehirlerin teşvik edilmesi
Başkanlık Divanı
  • 🇮🇷 Tahran BelediyesiBaşkan
  • 🇹🇷 Gaziantep Büyükşehir BelediyesiEş Başkan
  • 🇹🇷 Gebze BelediyesiEş Başkan
  • 🇯🇴 İrbid Büyükşehir BelediyesiEş Başkan
  • 🇵🇸 Ramallah BelediyesiEş Başkan
  • 🇹🇷 Şanlıurfa Büyükşehir BelediyesiEş Başkan
Üyeler
No. Kurum Ülke
1. Abasan Al-Kabira Belediyesi Filistin
2. Adana Büyükşehir Belediyesi Türkiye
3. Ain El Tineh Belediyesi Lübnan
4. Al Beqaa Alawsat Belediyeler Birliği Lübnan
5. Altındağ Belediyesi Türkiye
6. Ankara Büyükşehir Belediyesi Türkiye
7. Antalya Büyükşehir Belediyesi Türkiye
8. Arap Kentler Teşkilatı (ATO) Kuveyt
9. Bağcılar Belediyesi Türkiye
10. Bakhoun Belediyesi Lübnan
11. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Türkiye
12. Baninaim Belediyesi Filistin
13. Beit Jala Belediyesi Filistin
14. Büyükçekmece Belediyesi Türkiye
15. Dannieh Belediyeler Birliği Lübnan
16. Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) Türkiye
17. El Kaytaa Belediyeler Birliği Lübnan
18. Enerji Kentleri Birliği Türkiye
19. Gaziosmanpaşa Belediyesi Türkiye
20. Güzelyurt Belediyesi KKTC
21. Han Yunus Belediyesi Filistin
22. Harf Siyad Belediyesi Lübnan
23. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türkiye
24. Karatay Belediyesi Türkiye
25. Karesi Belediyesi Türkiye
26. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği KKTC
27. Konya Büyükşehir Belediyesi Türkiye
28. Makseh Belediyesi Lübnan
29. Mezitli Belediyesi Türkiye
30. Mrah Es Sraj Belediyesi Lübnan
31. Nuseirat Belediyesi Filistin
32. Ordu Büyükşehir Belediyesi Türkiye
33. Rize Belediyesi Türkiye
34. Salfeet Belediyesi Filistin
35. Selçuklu Belediyesi Türkiye
36. Sier Belediyesi Filistin
37. Sultanbeyli Belediyesi Türkiye
38. Syr Belediyesi Lübnan
39. Şark Zahleh Belediyeler Birliği Lübnan
40. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Türkiye
41. Türkiye Kent Konseyleri Birliği Türkiye
42. Ümraniye Belediyesi Türkiye
43. Ürgüp Belediyesi Türkiye
Komite Sorumlusu

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Koordinatörlüğü
cit@uclg-mewa.org