Çevre Komitesi

Cevre

Küresel enerji tüketiminin %78’inden ve toplam sera gazı emisyonunun %60’ından fazlasından sorumlu olan şehirler aynı zamanda yoğun şehir nüfusu ile birlikte iklim değişikliğinin negatif etkilerine karşı her geçen gün biraz daha kırılgan duruma gelmektedir. Yaşanan her türlü kriz ve afetlerde şehir sakinlerinin beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanmasında sorumluluk ilk olarak yerel yönetimlere düşmektedir.

İklim krizi ile birlikte artan doğal afetler, hastalıklar ve bu sorunların kırılgan gruplar üzerindeki etkileri, yerel yönetimlerin taşıdığı bu sorumluluğun boyutunu her geçen gün değiştirmekte ve kentsel dirençliliğin önemini artırmaktadır. Bu doğrultuda özellikle Sendai Afet Riski Azaltma Çerçevesi, yerel yönetimler için afet yönetimi ve kentsel dirençlilik konularında yol gösterici bir üst politika belgesi niteliği taşımaktadır. Bunların yanı sıra yine yerel yönetimlerin sorumluluğunda olan entegre su kaynakları ve enerji yönetimi, temiz su ve sanitasyon, katı atık ve atık su yönetimi ve biyoçeşitliliğin korunması gibi konuları içeren küresel belgeler, yerelde yürütülen çalışmalara rehberlik desteği sağlamaktadır.

UCLG-MEWA Çevre Komitesi,  bu alanda düzenlenmiş küresel politika belgelerinin yerelleştirilmesi başta olmak üzere, bölgede yerel yönetimlerin karbon emisyonlarını raporlamaları, afet ve krizlere cevap verme yetkinliklerini artırmaları ve yeşil dönüşüme katılmaları için farklı paydaşlarla işbirliği sağlayarak yerel yönetimlere kapasite geliştirme fırsatları sunmaktadır.

Bu bilgiler doğrultusunda UCLG-MEWA Çevre Komitesi, aşağıdaki konuları önceliğe alarak faaliyetlerini sürdürmektedir:

  • Karbon-nötr kentler için yerel girişimlerin teşvik edilmesi
  • Kentsel dirençliliğin artırılması
  • Enerji, su ve atık su yönetiminde kapasitenin güçlendirilmesi
  • İklim eylem planlarının yaygınlaştırılması
Başkanlık Divanı
  • 🇹🇷 Gaziantep Büyükşehir BelediyesiBaşkan
  • 🇹🇷 Balıkesir Büyükşehir BelediyesiEş Başkan
  • 🇵🇸 Dura BelediyesiEş Başkan
  • 🇵🇸 Filistin Yerel Yönetimler Birliği (APLA)Eş Başkan
  • Güzelyurt BelediyesiEş Başkan
Üyeler
1 Albouhiara Belediyeler Birliği Lübnan
2 Al-Buraij Belediyesi Filistin
3 Arap Kentler Teşkilatı (ATO) Kuveyt
4 Asira Al-Shamaliya Belediyesi Filistin
5 Assoun Belediyesi Lübnan
6 Bağcılar Belediyesi Türkiye
7 Bani Suhaila Belediyesi Filistin
8 Baninaim Belediyesi Filistin
9 Başakşehir Belediyesi Türkiye
10 Beit Jala Belediyesi Filistin
11 Beitunia Belediyesi Filistin
12 Beyarmudu Belediyesi KKTC
13 Bikaasfrin Belediyesi Lübnan
14 Büyükçekmece Belediyesi Türkiye
15 Dannieh Belediyeler Birliği Filistin
16 Deirnbouh Belediyesi Lübnan
17 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Türkiye
18 Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) Türkiye
19 Gölcük Belediyesi Türkiye
20 İrbid Büyükşehir Belediyesi Ürdün
21 Jabal El Sheikh Belediyeler Birliği Lübnan
22 Karatay Belediyesi Türkiye
23 Karesi Belediyesi Türkiye
24 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye
25 Konya Büyükşehir Belediyesi Türkiye
26 Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye
27 Mezitli Belediyesi Türkiye
28 Mrah Sraj Belediyesi Lübnan
29 Nablus Belediyesi Filistin
30 Ordu Büyükşehir Belediyesi Türkiye
31 Selçuklu Belediyesi Türkiye
32 Sier Belediyesi Filistin
33 Sultanbeyli Belediyesi Türkiye
34 Türkiye Kent Konseyleri Birliği Türkiye
35 *Antalya Büyükşehir Belediyesi Türkiye
Komite Sorumlusu

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
ir@uclg-mewa.org