Sosyal İçerme Komitesi

SosyalIcerme

İklim değişikliği, doğal afetler, savaşlar, ekonomik krizler ve yaşanan daha birçok sorunun yıkıcı etkileri en fazla, toplumun kırılgan kesimleri üzerinde görülmektedir. Dolayısıyla bir kentin dirençliliği en fazla o kentteki dezavantajlı gruplara yönelik benimsenen stratejiler ve politikalar ışığında kendisini gösterebilmektedir. Bu strateji ve politikalar özellikle yereldeki dinamiklerle beslendiği ölçüde daha uygulanabilir ve etkili olabilecektir.

Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesi özellikle göç konusunda adından sıklıkla söz ettirmektedir. Dünya genelinde en çok göç veren ve en çok göç alan ülkelere ev sahipliği yapan bölgede, göç yönetimi ve sosyal uyum çalışmaları her zaman öncelikli gündemler arasında yer almaktadır.

Sosyal içerme konusu, kentlerdeki olumsuz etkilerin hafifletilmesi, ortadan kaldırılması yahut önlenmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Toplumsal bütünlüğü sağlamanın en kritik yanı, buna yönelik çabaların yerelden başlamasıdır. Değişimin tabandan başlayarak gerçekleşmesi, kentlerde daha kalıcı çözümlere ulaşılmasında kilit bir unsurudur.  UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi bu yaklaşımı benimseyerek, yerel ve küresel arasında daha tutarlı politikalar geliştirilmesini sağlamaya yönelik köprü görevi üstlenmektedir.

 • Göç ve mültecilik
 • Evsizlik
 • Engellilik
 • Yaşlılık
 • Yoksulluk
 • Çocuk ve gençlik

Komite ayrıca, Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat (GCR) ve Güvenli, Sistemli ve Düzenli Göç İçin Küresel Mutabakat (GCM) gibi uluslararası göç mevzuatlarında çatı belgelerin yerelleştirilmesi kapsamında faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda 2019 yılında imzaya açılan Gaziantep Deklarasyonu’nun takip mekanizması olan ve göç ve mültecilik alanlarında deneyim paylaşımı platformu niteliğinde çalışan Göç Küresel Görev Gücü’nün (GTFM) sekretaryasını yürütmektedir.

Başkanlık Divanı
 • 🇹🇷 Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)Başkan
 • 🇹🇷 Adana Büyükşehir BelediyesiEş Başkan
 • 🇹🇷 Beylikdüzü BelediyesiEş Başkan
 • 🇵🇸 Salfeet BelediyesiEş Başkan
 • 🇹🇷 Sultanbeyli BelediyesiEş Başkan
 • 🇮🇷 Tahran BelediyesiEş Başkan
Üyeler
No Kurum Ülke
1. Al Sahel Belediyeler Birliği Lübnan
2. Albeqaa Alawsat Belediyeler Birliği Lübnan
3. Amman Büyükşehir Belediyesi Ürdün
4. Arap Kentler Teşkilatı (ATO) Kuveyt
5. Bakhoun Belediyesi Lübnan
6. Beit El Faqs Belediyesi Lübnan
7. Bkarsouna Belediyesi Lübnan
8. Büyükçekmece Belediyesi Türkiye
9. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Türkiye
10. Dura Belediyesi Filistin
11. Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) Türkiye
12. Eyyübiye Belediyesi Türkiye
13. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türkiye
14. Güzelyurt Belediyesi KKTC
15. İrbid Büyükşehir Belediyesi Ürdün
16. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Türkiye
17. Karesi Belediyesi Türkiye
18. Khalid Valley Belediyeler Birliği Lübnan
19. Makseh Belediyesi Lübnan
20. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye
21. Minieh Belediyeler Birliği Lübnan
22. Nuseirat Belediyesi Filistin
23. Qarsita Belediyesi Lübnan
24. Syr Belediyesi Lübnan
25. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Türkiye
26. Türkiye Kent Konseyleri Birliği Türkiye
27. Urla Belediyesi Türkiye
28. *Al Buraij Belediyesi Filistin
29. *Bağcılar Belediyesi Türkiye
30. *Baninaim Belediyesi Filistin
31. *Dannieh Belediyeler Birliği Lübnan
32. *Karatay Belediyesi Türkiye
33. *Ordu Büyükşehir Belediyesi Türkiye
34. *Sier Belediyesi Filistin
Komite Sorumlusu

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
ir@uclg-mewa.org