Sosyal İçerme Komitesi

SosyalIcerme

İklim değişikliği, doğal afetler, savaşlar, ekonomik krizler ve yaşanan daha birçok sorunun yıkıcı etkileri en fazla, toplumun kırılgan kesimleri üzerinde görülmektedir. Dolayısıyla bir kentin dirençliliği en fazla o kentteki dezavantajlı gruplara yönelik benimsenen stratejiler ve politikalar ışığında kendisini gösterebilmektedir. Bu strateji ve politikalar özellikle yereldeki dinamiklerle beslendiği ölçüde daha uygulanabilir ve etkili olabilecektir.

Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesi özellikle göç konusunda adından sıklıkla söz ettirmektedir. Dünya genelinde en çok göç veren ve en çok göç alan ülkelere ev sahipliği yapan bölgede, göç yönetimi ve sosyal uyum çalışmaları her zaman öncelikli gündemler arasında yer almaktadır.

Sosyal içerme konusu, kentlerdeki olumsuz etkilerin hafifletilmesi, ortadan kaldırılması yahut önlenmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Toplumsal bütünlüğü sağlamanın en kritik yanı, buna yönelik çabaların yerelden başlamasıdır. Değişimin tabandan başlayarak gerçekleşmesi, kentlerde daha kalıcı çözümlere ulaşılmasında kilit bir unsurudur.  UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi bu yaklaşımı benimseyerek, yerel ve küresel arasında daha tutarlı politikalar geliştirilmesini sağlamaya yönelik köprü görevi üstlenmektedir.

 • Göç ve mültecilik
 • Evsizlik
 • Engellilik
 • Yaşlılık
 • Yoksulluk
 • Çocuk ve gençlik

Komite ayrıca, Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat (GCR) ve Güvenli, Sistemli ve Düzenli Göç İçin Küresel Mutabakat (GCM) gibi uluslararası göç mevzuatlarında çatı belgelerin yerelleştirilmesi kapsamında faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda 2019 yılında imzaya açılan Gaziantep Deklarasyonu’nun takip mekanizması olan ve göç ve mültecilik alanlarında deneyim paylaşımı platformu niteliğinde çalışan Göç Küresel Görev Gücü’nün (GTFM) sekretaryasını yürütmektedir.

Başkanlık Divanı
 • 🇹🇷 Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)Başkan
 • 🇹🇷 Adana Büyükşehir BelediyesiEş Başkan
 • 🇹🇷 Beylikdüzü BelediyesiEş Başkan
 • 🇵🇸 Salfeet BelediyesiEş Başkan
 • 🇹🇷 Sultanbeyli BelediyesiEş Başkan
 • 🇮🇷 Tahran BelediyesiEş Başkan
Üyeler
No Kurum Ülke
1.

Al Buraij Belediyesi

Filistin
2.

Al Sahel Belediyeler Birliği

Lübnan
3.

Albeqaa Alawsat Belediyeler Birliği

Lübnan
4.

Amman Büyükşehir Belediyesi

Ürdün
5.

Arap Kentler Teşkilatı (ATO)

Kuveyt
6.

Bağcılar Belediyesi

Türkiye
7.

Bakhoun Belediyesi

Lübnan
8.

Baninaim Belediyesi

Filistin
9.

Beit El Faqs Belediyesi

Lübnan
10.

Bkarsouna Belediyesi

Lübnan
11.

Büyükçekmece Belediyesi

Türkiye
12.

Dannieh Belediyeler Birliği

Lübnan
13.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Türkiye
14.

Dura Belediyesi

Filistin
15.

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD)

Türkiye
16.

Eyyübiye Belediyesi

Türkiye
17.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Türkiye
18.

Güzelyurt Belediyesi

KKTC
19.

İrbid Büyükşehir Belediyesi

Ürdün
20.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Türkiye
21.

Karatay Belediyesi

Türkiye
22.

Karesi Belediyesi

Türkiye
23.

Khalid Valley Belediyeler Birliği

Lübnan
24.

Makseh Belediyesi

Lübnan
25.

Mersin Büyükşehir Belediyesi

Türkiye
26.

Minieh Belediyeler Birliği

Lübnan
27.

Nuseirat Belediyesi

Filistin
28.

Ordu Büyükşehir Belediyesi

Türkiye
29.

Qarsita Belediyesi

Lübnan
30.

Sier Belediyesi

Filistin
31.

Syr Belediyesi

Lübnan
32.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Türkiye
33.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği

Türkiye
34.

Urla Belediyesi

Türkiye
Komite Sorumlusu

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
ir@uclg-mewa.org