Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi

ToplumsalCinsiyetEsitligi

BM verilerine göre 2014’ten bu yana 143 ülkede kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik anayasal düzenlemeler olsa da, bu inisiyatiflerin sahada somut adımlara dönüşmesi için tüm yönetim kademelerinin ortak çabasına ihtiyaç vardır. Bu noktada toplumun sosyo-kültürel dinamiklerine büyük ölçüde hakim olan yerel yönetimler, önemli bir yerde konumlanmaktadır.

1995’te imzalanan Pekin Deklarasyonu’ndan başlamak üzere, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları gibi küresel gündemleri temel alan UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi, bölgede siyasi ve sosyal hayata katılımda fırsat eşitliğinin sağlanması için yerelde oluşturulacak girişimleri teşvik etmekte ve küresel ölçekte savunuculuk çalışmaları yürütmektedir. Özellikle UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü ile yereldeki eşitlik çalışmalarının izlenmesini sağlayabilmektedir.

Komite bölgesel dinamikleri göz önünde bulundurarak aşağıdaki öncelikler doğrultusunda faaliyet göstermektedir:

  • Yerel yönetimlerde kadın-erkek fırsat eşitliğini sağlayan kurumsallaşma çalışmalarının desteklenmesi
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarında sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetim diyaloğunun güçlendirilmesi
  • Kadınların siyasi ve sosyal hayata katılımını artıracak mekanizmaların teşvik edilmesi
  • Cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına ve şiddetle mücadeleye yönelik çalışmaların desteklenmesi
Başkanlık Divanı
  • Girne BelediyesiBaşkan
  • Beyarmudu BelediyesiEş Başkan
  • 🇹🇷 Beylikdüzü BelediyesiEş Başkan
  • 🇵🇸 Filistin Yerel Yönetimler Birliği (APLA)Eş Başkan
  • 🇹🇷 Mersin Büyükşehir BelediyesiEş Başkan
  • 🇵🇸 Yabad BelediyesiEş Başkan
Üyeler
No. Kurum Ülke
1. Aassoun Belediyesi Lübnan
2. Al Buraij Belediyesi Filistin
3. Antalya Büyükşehir Belediyesi Türkiye
4. Baninaim Belediyesi Filistin
5. Beit Jala Belediyesi Filistin
6. Büyükçekmece Belediyesi Türkiye
7. Dannieh Belediyeler Birliği Lübnan
8. Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) Türkiye
9. Eriha Belediyesi Filistin
10. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türkiye
11. Gebze Belediyesi Türkiye
12. Karesi Belediyesi Türkiye
13. Mezitli Belediyesi Türkiye
14. Nablus Belediyesi Filistin
15. Nilüfer Belediyesi Türkiye
16. Ordu Büyükşehir Belediyesi Türkiye
17. Sier Belediyesi Filistin
18. Sultanbeyli Belediyesi Türkiye
19. Türkiye Kent Konseyleri Birliği Türkiye
20. Urla Belediyesi Türkiye
21. Zeytinburnu Belediyesi Türkiye
Komite Sorumlusu

Projeler Koordinatörlüğü
b.cetin@uclg-mewa.org