CETPARTNERSHİP 2023 ORTAK ÇAĞRISI AÇILDI


Temiz Enerji Geçişi Ortaklığı (Clean Energy Transition Partnership-CETPartnership), Ufuk Avrupa Programının bileşenleri altında yer alan İklim, Enerji ve Mobilite Kümesi kapsamında desteklenen bir Co-funded Partnership (Ortak Fonlama Ortaklığı) projesidir. CETPartnership aracılığıyla, Avrupa çapındaki temiz enerjiye geçiş sürecine hizmet sağlayacak ARGE ve Yenilik projelerinin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, desteklenecek projeler, uluslararası bir hakem kurulu tarafından değerlendirildikten sonra, ülkelerin ulusal fonlama kuruluşları tarafından finanse edilecektir.

CETPartnership 2023 yılı Ortak Çağrısının ise ülkemizden TÜBİTAK’ın da aralarında bulunduğu 30 farklı ülkeden 48 bölgesel ve yerel fonlama kuruluşunun katkısı ile açılması planlanmaktadır.

Başvuru Süreci

Çağrıya proje sunmak isteyen Türk araştırmacıların hem uluslararası çağrı ofisine, hem de TÜBİTAK’a başvuru yapması gerekmektedir.

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;

  1. Proje başına 9.000.000 TL’yi,
  • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 3.000.000 TL’yi,
  • Özel kuruluşlar için 9.000.000 TL’yi aşamaz.
  1. Aşama uluslararası aşama için son tarih: 22 Kasım 2023
  2. Aşama ulusal aşama için son tarih: 1 Aralık 2023

Detaylı bilgi için ( https://ufukavrupa.org.tr/tr/haberler/cetpartnership-2023-ortak-cagrisi-acildi )

Comments are disabled