COVID-19 SONRASI İÇİN TALİMATNAME


Değerli üyelerimiz,

UCLG ağı, üyeleri, sekreterlikleri ve temsil ettiği topluluk, COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana farklı bir şekilde yaşamak ve çalışmak durumunda kaldı. Yerel ve bölgesel yönetimler bu tartışmaya öncülük etmeye hazır; bu kapsamda, UCLG Başkanlık Divanı gelecek adımlar için bir Talimatname üzerinde anlaştı.

Salgın sonrasında dünyayı değiştirmek için on tavsiye

COVID-19 sonrası dönem için hazırlanan Talimatname, Durban Deklarasyonu üzerine kurulmuş olan ve yerel ve bölgesel yönetimlerin bir dayanışma dünyası oluşturma taahhüdüne odaklanan bir UCLG politik tüzüğüdür.

[Talimatname’ye buradan ulaşabilirsiniz]

Tüm UCLG üyelerimizi Talimatname hakkındaki yorumlarını paylaşmaya davet ediyoruz. Yorumlarınızı, UCLG’nin üç çalışma dilinden birinde (İngilizce, Fransızca ve İspanyolca) policy@uclg.org adresine gönderebilirsiniz. İstişare süreci 18 Mayıs’a kadar açık kalacaktır.

Comments are disabled