COVID SONRASI DÖNEMDE KADIN LİDERLİĞİ: YEREL VE BÖLGESEL LİDERLERİN PERSPEKTİFİNDEN


UCLG Canlı Öğrenme Deneyimi, UN WOMEN işbirliğinde 6 Mayıs’ta düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından katılan ve pandemiyle mücadelenin ön saflarında bulunan kadın yerel yönetim temsilcileri; temel rollerini, stratejilerini, endişelerini ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Belediye Başkanları, Belediye Başkan Yardımcıları, yerel ve bölgesel yönetim temsilcileri, meclis üyeleri ve dünyanın her yerinden ulusal yönetim temsilcileri, UCLG, Metropolis ve BM HABITAT tarafından UN WOMEN ile birlikte düzenlenen Canlı Öğrenme Deneyimi oturumunda toplumsal cinsiyet konusundaki deneyimlerini ve zorluklarını paylaştılar. Oturum boyunca yerel düzeyde karar alma süreçlerinde kadınların sesine yer vermenin, krizle mücadelede daha kapsayıcı kararlar alınmasını sağlayacağı vurgulandı.

Oturum, katılımcıların salgın sonrasında da tüm seviyelerde kadınların güçlendirilmesi konusundaki kararlılığının ve desteğinin paylaşılmasına fırsat sundu. Katılımcılar, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların yaşamın her alanında güçlendirilmesi konusundaki küresel tartışmada yerel ve bölgesel yönetimlerin sesinin duyulması gerektiğini belirttiler. İhtiyaçlarının ve haklarının sosyal politikalar yoluyla ele alınmasını sağlamak için kadınlar ve kızlar üzerindeki etkilere özel dikkat gösterilmesi gerektiğinin altını çizdiler. Ayrıca kimseyi ve hiçbir bölgeyi geride bırakmayacak şekilde sağlık hizmetlerinin yapısal ve kritik boyutuyla ilgili yeni düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, başta sağlık sektöründe çalışan kadınlar olmak üzere tüm topluluklar için daha güçlü şehirlere, yeni bir dünya düzenine ve yeni sosyal adalete ihtiyacımız olduğunu savundu. Nesiller Boyu Eşitlik Koalisyonu’nun liderlik için ne yönde bir gayret göstermesi gerektiğine dair Mentimetre uygulaması üzerinden bir anket gerçekleştirildi. Anketten çıkan kelime bulutu üç temel kavramı üzerinde yoğunlaştı: adalet, özgürlük ve insan hakları.

Comments are disabled