DAYANIŞMA ÇAĞRISI


UCLG MEWA Başkanlık Divanı ve üyeleri olarak, Türk halkı ve Türkiye’deki yerel yönetimlerle, sürmekte olan ve özellikle de Türkiye’nin güney bölgelerini harap eden büyük yangınlar konusunda dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade ediyoruz.  İnsani can kayıplarının yanı sıra, zarar gören çiftlikler, yaban hayvanları, ormanlar ve yerleşim birimleri nedeniyle derin bir üzüntü duyuyoruz.

Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu bu zor günlerde, uluslararası kamuoyunu, özellikle de UCLG ailesini, Türkiye ile dayanışma içerisinde olmaya davet ediyoruz.
Bu süreçte, bir yandan harap edici yangınların üstesinden gelmeye, bir yandan da kayıpları telafi edip, ağır biçimde zarar gören doğayı ve yerleşim birimlerini eski hâline döndürmeye çalışan yerel yönetimlerin acil ihtiyaçlarını karşılama noktasında, destek olmaya çağırıyoruz. 

Nasıl destek sağlayabileceğinizi öğrenmek isterseniz, lütfen aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bizimle iletişime geçiniz:

 E-Posta: uclg-mewa@uclg-mewa.org

Türkiye’nin bu felaketten bir an önce kurtulmasını temenni ediyoruz.

UCLG-MEWA Genel Sekreterliği

Comments are disabled