DİCLE KALKINMA AJANSI 2023 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI


Dicle Kalkınma Ajansı, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların;

  • Yerel tarım ürünlerinde üretimin, verimin, katma değerin artırılarak pazarlama imkanlarının geliştirilmesi yoluyla kırsal yerleşimler başta olmak üzere bölgede ekonomik refahın iyileşmesi,
  • Mezopotamya bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek bölgesel bir marka oluşturulması ve tanıtım ve pazarlanması yoluyla bölgesel kalkınmanın hızlandırılması,
  • TRC3 Bölgesi imalat sanayisinde girişimcilik, istihdam, verimlilik, markalaşma ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve yatırım ortamını iyileştirilmesi suretiyle bölgesel rekabet gücünün geliştirilmesi,

bölgede yerel kalkınmaya ve rekabet gücüne katkı sağlayacak, aciliyet taşıyan ve kritik öneme sahip faaliyetlerin desteklenmesi konularında bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine ve bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi ile Kalkınma Ajansları için 2022 ve 2023 yılı teması olarak belirlenen Genç İstihdam’ı kapsamında sürdürülebilir genç istihdamını sağlamaya yönelik olarak fizibilite çalışmalarına mali destek mali destek sağlamak için 3.200.000 TL kaynak ayrılmıştır.

Program detaylarının yer aldığı başvuru rehberine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Son Başvuru Tarihi: 29.12.2023

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Başvuru için tıklayınız.

Comments are disabled