DİCLE KALKINMA AJANSI 2023 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI


Bölgemizdeki kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Dicle Kalkınma Ajansı 2023 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında 1.500.000 TL kaynak ayırmıştır. Program kapsamında yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalar ile Kalkınma Ajansları için 2022-2023 yılı teması olarak belirlenen Genç İstihdam’a katkı sunacak eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlanması amaçlanmaktadır.

Başvuru tarihleri

Eylül – Ekim Dönemi 31.10.2023
Kasım – Aralık Dönemi 29.12.2023

Uygun Başvuru Sahipleri

  • Kamu Kurum ve Kuruluşları
  • Mahalli İdareler (İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Mahalli İdare Birlikleri)
  • Üretici Birlikleri ve Kooperatifler
  • Sivil Toplum Kuruluşları
  • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
  • Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlükleri
  • Üniversiteler
  • Kâr amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişiler
  • Teknoloji geliştirme bölgeleri
  • Kâr amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişiler

Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

Comments are disabled