DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ


BM tarafından 3 Aralık günü  Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiştir. UCLG-MEWA olarak bizler de öncelikle engelli bireylerin hayatlarındaki engellerin kaldırılmasını diliyor, Sosyal İçerme Komitemiz ile bu amaç doğrultusunda çalıştığımızı ifade etmek istiyoruz.

Comments are disabled