DÜNYA İKLİM VE BÖLGELER ZİRVESİ


Bu sene Aralık ayında Paris, Fransa’da yapılacak olan Birleşmiş Milletler İklim  Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 21. Taraflar Toplantısı (COP 21)’na hazırlık mahiyetinde olan Dünya İklim ve Bölgeler Zirvesi, 1-2 Temmuz tarihlerinde Fransa’nın Lyon Kentinde düzenlenecektir.
Uluslararası alanda iklim değişikliğine karşı yapılacak olan müzakerelere ilişkin yeni, evrensel ve yasal olarak bağlayıcılığı olan yeni bir iklim rejimi ortaya koyabilmek bakımından COP 21 hayati öneme sahiptir. Buna ek olarak, iklim değişikliğine yol açan sera gazlarının büyük bir bölümünün şehirlerden kaynaklandığı düşünüldüğünde, yerel yönetimlere iklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliğiyle savaşım anlamında temel aktör olma görevi düşmektedir.

Bu önemin farkında olan Fransa’nın UCLG üyesi Rhônes-Alpes Bölgesi, yerel yönetim ağlarına yaptığı çağrıyla bu farkındalığı ağlar aracılığıyla artırmayı ve COP 21 sürecinde bu ağların etkin rolünü görünür kılma görevini ev sahipliğiyle birlikte üstlenmiştir. UCLG’nin organizatörlerinden biri olduğu ve birçok yerel ya da bölgesel yönetim birliğinin desteklediği 10 başlık (orman, mobilite ve ulaşım, eğitim ve farkındalığın artırılması,enerji üretimi dağıtımı ve tüketimi, düşük karbonlu ekonomiler ve istihdam, tarım, adem-i merkeziyetçi işbirliği ve bölgesel ortaklıklar, finansman, uyum çalışmaları, bölgesel planlama ) altında tematik çalıştaylar ve oturumlar düzenlenecektir.

Daha fazla bilgi için UCLG-MEWA Çevre Komitesi Sorumlusu Sümeyye Saral ile iletişime geçiniz (s.saral@uclg-mewa.org)

Comments are disabled