DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ


UCLG-MEWA olarak  Dünya Mülteciler Günü’nde bölgemizdeki zorunlu göçlerden kaynaklanan insanlık dramına dikkat çeker,  temsil ettiğimiz yerel yönetimlerin bu konudaki iyileştirmelere yaptıkları katkıları  desteklediğimizi beyan ederiz .

Comments are disabled