DÜNYA SU GÜNÜ


1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan kararla, her yıl 22 Mart Dünya Su Günü(#WWD2015) olarak kutlanmaktadır. Suyla ilgili zorluklar yaşayan dünya nüfusuna ilişkin farkındalık yaratmak ve gelecekte suyun yönetimine ilişkin politikalara hazırlık sağlamak açısından önemli bir etkinlik olmakla beraber her sene belirli bir tema altında kutlanmaktadır. Bu senenin teması olan “Su ve Sürdürülebilir Kalkınma”, 20 Mart tarihinde yayınlananBM Dünya Su Kalkınma Raporu 2015’in konusu: Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Su ile aynı içeriğe sahiptir.

Sosyal medyada #WaterIs etiketiyle kampanya başlatan UN-WATER, özellikle suyun hayatımızdaki diğer tüm alanlarla nasıl bağlantılı olduğuna ve kullandığımız günlük eşyaların imalatı için dahi harcanan tonlarca suyun önemine vurgu yapmak istemektedir.

Bu sene Güney Kore’de yapılması planlanan Dünya Su Forumu’nun birkaç gün öncesine denk gelen Dünya Su Günü’nde, UCLG temiz suya erişim ve sanitasyonun yerel ve bölgesel yönetimlerin en yüksek önceliklerinden biri olmasını sağlamayı yinelemektedir. Evrensel suya erişim ve sanitasyon,  sosyal içermenin, kadının güçlendirilmesinin ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasının başarısında kilit unsurdur.

Su kaynakları ve hizmetleri yoksulluğun azaltılmasına, ekonomik büyümeye ve çevresel sürdürülebilirliğe olanak sağlayabilir. İster bu bir gıda güvenliği, enerji, insan sağlığı ya da çevre sorunu olsun, su sosyal refahın gelişimine ve genel büyümeye katkıda bulunmakta, milyarlarca insanın yaşam alanlarına etki etmektedir.

“ Temel hizmetler, özellikle su ve sanitasyon, yalnızca insan hayatını ve asaletini korumak anlamında değil, aynı zamanda ekonomik büyümeyi desteklemek ve sosyal eşitliği sağlamak anlamında da hayati öneme sahiptir.”

Dr. Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Başkanı. GOLD III raporunun önsözünden alıntı.

Orta Doğu ve Batı Asya bölgeleri dünyanın su bakımından en problemli bölgeleri olmakla beraber UCLG-MEWA’nın da yetki alanlarıdır. Bu sebeple, bölgemizde farkındalık yaratmak ve yerel yönetimlerin bu sorunlara değinmesini sağlamak bizim sorumluluğumuzdur. Bu sene UCLG-MEWA olarak gündemimize, siz üyelerimize de büyük katkıları olacağına inandığımız su konulu bazı etkinlikleri aldık. Bu etkinlikler:

–          7. Dünya Su Forumu, 12-17 Nisan, Daegu&Gyeongbuk, Kore Cumhuriyeti

–          4. Uluslararası Su için Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konferansı, 13-14 Nisan, Daegu, Kore Cumhuriyeti

–          İstanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı ve Konferansı, 3-5 Eylül, İstanbul, Türkiye

–          2. Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu28-29 Eylül, İstanbul Türkiye

Bir sonraki Dünya Su Forumu, 12-17 Nisan 2015 tarihlerinde Güney Kore’nin Daegu ve Gyeonbuk şehirlerinde yer alacak. UCLG ise, Forum süresince, 13-14 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 4. Uluslararası Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konferansı’nın ortak organizatörlerinden bir tanesi. Konferans İstanbul Su Mutabakatı’nın uygulanması üzerine odaklanacak ve bu mutabakatın sağlanmasında kullanabilecek araçlara ilişkin eylem planları teklif edilecektir. Konferans aynı zamanda, yerel ve bölgesel seçilmiş görevlilere bilgi ve tecrübe değişimi ve su politikalarındaki farkındalığı arttırıcı etkinliklerin paylaşılması anlamında da imkân sağlıyor.

Sürdürülebilir Su ve Sanitasyon Uygulama Stratejisi, Dünya Su Forumu’nun politik bir bildirisi olarak kabul edilecek. Yerel ve bölgesel yönetimlerin taahhütleri, sürdürülebilir su yönetiminin gelişiminin yükselmesinde olmazsa olmaz bir öneme sahiptir.

Bunun yanı sıra, bu sene sonuçlandırılacak olan 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi’ne ilişkin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nden, sürdürülebilir su yönetimi ile ilgili olan hedef gelecekte uygulanacak gelişmelere ve suya yaklaşımı belirlemesi bakımından hayati öneme sahiptir.

Son olarak, biz de, UN-WATER tarafından düzenlenen #WaterIs kampanyasına destek veriyor ve Dünya Su Günü’nüzü kutluyoruz.

Etkinliklerle ilgili daha fazla bilgi için: s.saral@uclg-mewa.org

Comments are disabled