DÜNYA TARIM VE GIDA İŞBİRLİĞİ ZİRVESİ


Dünya Tarım ve Gıda İşbirliği Zirvesi (AGROSUM-2018), Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) öncülüğünde, 01-04 Mart 2018 tarihleri arasında, Ankara’ da gerçekleştirilecektir. Zirveye birçok ülkeden tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, yatırımcılar, ithalat-ihracat firmaları, imalat ve hammadde üretici firmaları, sanayiciler, işletmeler, üretici ve tüketici kooperatifleri, birlikler, STK’lar, yerel yönetimler ve akademisyenlerin katılımı beklenmektedir.

İki yılda bir düzenlenmesi hedeflenen zirvede, uluslararası pazar sorunu görüşülerek ilgili konuda çözüm önerileri görüşülecektir. Zirvede, tarım ve gıda sektöründe mevcut “Önce Üretim Sonra Pazar’’ anlayışından vazgeçilmesi ve “Önce Pazar Sonra Üretim’’ anlayışına geçilmesinin koşulları tartışılarak, bu yönde karşılaşılan sorunların nasıl aşılması gerektiği ele alınacaktır. Bu bağlamda, üzerinde durulacak konular;

  • Arz ve gıda güvenliği: Tüketime Uygun, Yeterli, Sağlıklı, Güvenilir, Besleyici Gıdaya Erişim
  • Biyoçeşitliliğin Korunması ve GDO
  • Küresel Isınma
  • Organik Tarım
  • Güvenilir Gıda Arzı
  • Halk Sağlığının Korunması
  • Tarım ve Hayvancılık için Gelecek Vizyonu

olarak belirlenmiştir. Zirve kapsamında gerçekleştirilecek ve içeriğinin UCLG-MEWA tarafından oluşturulacağı “Yerel Yönetimlerin Kırsal Kalkınmadaki Rolü” konulu oturumda yer almak isteyen yerel yönetimler info@tarimkon.org ; info@tarimzirvesi.org ; bahtim@agrosum.org adresi ile iletişime geçebilirler.

 

Comments are disabled