DÜNYA HABİTAT GÜNÜ, BALIKESİR’DE KUTLANDI


Dünya Habitat Günü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BM-HABITAT işbirliğiyle 3 Ekim 2022 Pazartesi günü Balıkesir’de, “Uçuruma Dikkat. Kimse ve Hiçbir Yer Geride Kalmasın” temasıyla kutlandı.

Her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Habitat Günü, Kent Ekimi’nin de başlangıcına işaret ediyor. Küresel çapta farklı etkinliklerle kutlanan bu gün, insan yerleşimlerinin durumuna ve herkesin temel hakkı olan yeterli barınma hakkına odaklanıyor. Ayrıca insanlara, gelecek nesillerin yaşam alanlarından sorumlu olduklarını hatırlatmayı amaçlıyor. Dünya Habitat Günü, BM Genel Kurulu’nun 1985 yılında aldığı kararla 1986 yılından bu yana kutlanıyor.

Dünya Habitat Günü; şehirlerimizde ve kasabalarımızda yaşanan hızlı değişimin yarattığı zorluklar ve fırsatlar üzerine düşünülmesini, ayrıca tüm dünyaya, şehirlerimizin ve kasabalarımızın geleceğini şekillendirme konusunda hepimizin gücü ve sorumluluğu olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor. Dünya Habitat Günü’nde yapılan konuşmalarda, imkânlara sahip olanlar ve olmayanlar arasında giderek büyüyen uçurumun kapatılması için ulusal ve yerel düzeylerde atılması gereken acil adımlara odaklanıldı. Etkinliğe BM yetkililerinin yanı sıra çeşitli uzmanlar, akademisyenler ve yerel yönetim temsilcileri de katıldı. UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Dünya Habitat Günü’nde UCLG-MEWA’yı temsil etti.

Sürdürülebilir kentleşme konusunda çalışanlara verilen BM-Habitat Onur Parşömeni ödülü, küresel çaptaki Dünya Habitat Günü kutlamalarının en önemli unsurlarından biri. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl Onur Parşömeni’ni BM-HABITAT’tan UCLG adına aldı.

Dünya Habitat Günü, sürdürülebilir bir kentsel geleceği teşvik etme amacı güden 31 günlük Kent Ekimi’ni başlatıyor. Bu ay, Ekim ayının ilk Pazartesi günü Dünya Habitat Günü ile başlayıp 31 Ekim Dünya Şehirler Günü ile sona eriyor.

Comments are disabled