DUT 2023 ÇAĞRISI’NIN 1. ETAP ÖN TEKLİF BAŞVURULARI AÇILDI


Avrupa Komisyonu tarafından ortak finanse edilen Ufuk Avrupa programının kapsamındaki Kentsel Geçişleri Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yönlendirme Ortaklığı (Driving Urban Transitions-DUT), ikinci çağrısı olan DUT Call 2023 için 1. etap ön teklif başvurularını açtı.

Daha sürdürülebilir bir ekonomi ve işleyiş adına geçiş süreçlerinde şehirlere yardım etmek için kentsel sorunları ele alan ulus ötesi araştırmalar ve/ya da yenilikçi projelerine yönelik yapılan bu çağrının kapsamı, Geçiş Yolları (Transition Pathways-TP) adı verilen üç temadan oluşmaktadır:

 1. Pozitif Enerji Semtleri Geçiş Yolu (Positive Energy Districts Pathway-PED)
  1. PED konu 1: Enerji Dayanıklılığı ve Enerji Yoksulluğu
  2. PED konu 2: Kentsel Yenilenme ve Yenileştirme
  3. PED konu 3: Yerel Enerji Geçişleri için İmkân Sağlayan Sistemler: İşbirliği ve Sürdürülebilir Yatırım
 2. 15- Dakikalık Şehirler Geçiş Yolu (15-minute City Pathway-15minC)
  1. 15mC konu 1: Entegre Politikalar ve Şehirlerin Araba-bağımlılığını Azaltmaya Yönelik Bulgular
  2. 15mC konu 2: Kentsel Ulaşım ve Yakınlık-odaklı Gelişim Politikaları Planlama
  3. 15mC konu 3: Kentsel Hareketlilik Geçişleri adına Toplumu Güçlendirme
 3. Döngüsel Kentsel Ekonomiler Geçiş Yolu (Circular Urban Economies Pathway-CUE)
  1. CUE konu 1: Kaynak Üssü olarak İnşa Edilmiş Çevre
  2. CUE konu 2: Kentler ve Kırsal Alanlar Arasındaki Kaynaklar Akışları Bilgisi ve Optimizasyonu
  3. CUE konu 3: Doğayla Birlikte Kentsel Alan Planlama ve Dizayn: Yenileyici bir Şehirciliğe Doğru

(Temalar hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayınız.)

Proje süresi 36 ayı geçmemekle beraber, bir proje kapsamında atanmış bütçe, TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;

 1. Proje başına 6.000.000 TL
  1. Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 3.000.000 TL
  2. Özel kuruluşlar için 6.000.000 TL

olarak belirlenmiştir.

 1. Etap bitiş tarihi (ön teklif başvuruları için son tarih) 21 Kasım 2023, (13:00 Orta Avrupa Saati-CET)
 2. Etap bitiş tarihi (tam başvurular için son tarih) 30 Nisan 2024, 13:00 (Orta Avrupa Saati-CET)

Daha detaylı bilgi için:

Comments are disabled