EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ: KÜRESEL GÜNDEMLERİN İRAN’DA YERELLEŞTİRİLMESİ


 

Küresel gündemlerin yerelleştirilmesi çalışmaları kapsamında UCLG-MEWA bu kez İran’da belediye çalışanları ve uzmanlarla bir araya geldi.

Tahran Belediyesi Araştırma ve Planlama Merkezi’nde 3-4 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştay kapsamında; İran’daki belediyelerde küresel gündemlere ilişkin yürütülecek farkındalık çalışmalarını koordine edecek eğiticiler belirlenerek, UCLG-MEWA tarafından çalışmaların içeriği ve metodolojisi hakkında ilgili uzmanlara bilgi verildi.

Sürdürülebilirlik kavramının arka planı hakkında yapılan detaylı sunumun ardından katılımcılar, Habitat Süreci ve Yeni Kentsel Gündem ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) hakkında bilgilendirildi. Küresel gündemlerin izleme mekanizmaları hakkında yapılan paylaşımlar, eğitim kapsamında yapılan sunumların bir başka ayağını oluşturdu. Bu çerçevede;  BM Üst Düzey Siyasi Forumu için hazırlanan Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Raporları (Voluntary National Reviews -VNRs-) ile Yerel ve Bölgesel Yönetimler Raporu ve her iki raporda da İran’ın mevcut durumu, katılımcılara aktarılan konular arasında yer aldı.

Eğitimin interaktif kısmında katılımcılarla birlikte ilk olarak; UCLG-MEWA tarafından 2018 yılında uygulanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi kapsamında uygulanan çalışmanın simülasyonu yapıldı. Örnek belediye faaliyetleri ve projeleri katılımcılarla birlikte değerlendirilerek, her bir çalışma için ilgili SKH’ler belirlendi. Simülasyonun ardından katılımcılar, gruplara ayrılarak kendilerine verilen SKH’ler çerçevesinde kendi projelerini tasarladılar. Yürütülen atölye çalışması, gruplar tarafından yapılan sunumlarla son buldu.

Gerçekleştirilen eğitim programı, İran’daki belediyelerde küresel gündemlere ilişkin farkındalık oluşturulması, Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Raporları ile Yerel ve Bölgesel Yönetimler Raporu’nda İran’da yürütülen çalışmaların görünür kılınması için etkili bir rol üstlenecek. Belirlenen eğiticiler yıl içinde yapacakları çalışmaları UCLG-MEWA ile koordineli şekilde takip edecek.   

Comments are disabled