EĞİTİM SEMİNERLERİ


UCLG-MEWA Üyelerine;

Dünya Metropoller Birliği (Metropolis), Kentsel Gelişme Küresel Fonu (Global Fund for Cities Development- FMDV-) ve Meşhed Belediyesi tarafından 26-29 Eylül 2016 tarihlerinde Meşhed/ İran’da iki paralel eğitim semineri gerçekleştirilecektir.

Metropolis’in bu 10. ortak eğitim programında aşağıdaki konularda tanınmış uzmanlar tarafından eğitimler düzenlenecektir:

1.Kentsel Projelerde Yatırım ve Finansman

   1.1. Kentsel projeler: Tanımlamadan Uygulamaya
   1.2. Kentsel projelerde fonlama ve finansman
1.3. Kentsel projelerin finansmanı için bir araç olarak arazi eğerlemesi
   1.4. Kamu – özel sektör ortaklığında temel konseptler
   1.5. Kamu – özel sektör ortaklığı: düşünceden eyleme

2. Kentsel Hava Kalitesi Yönetimi

   2.1. Sera gazı emisyonlarına giriş
   2.2. Kentsel enerji üretimi ve kullanımı ile sera gazı salınımları ve diğer kirlilik unsurları
2.3. İklim değişikliğinde ulaşımın rolü
2.4. Sera gazları emisyonunu düşürmek için azaltım teknolojileri
2.5. Sera gazı emisyon azaltımı: Dünyadaki en iyi uygulamalar (olay incelemesi)
2.6. Kentsel hava kalitesi izleme ve değerlendirme
2.7. Kentsel hava kalitesi: tehlikeli hava kirleticileri
2.8. Hava kalitesi yönetimi ve vatandaş katılımı
2.9. Nüfusun sağlığı ve sosyo-ekonomik durumu
   2.10. Deneyimlerin bir ülkeden diğerine ne ölçüde transfer edilebilir olduğunun değerlendirilmesi

Hedef Kitle:

  • Karar alıcılar
  • Yöneticiler
  • Yerel uzmanlar

Diller

  • İngilizce
  • Farsça

Her seminer programına sınırlı sayıda katılımcı alınacak olup, kayıt ücretsizdir. Program ile ilgili kapsamlı bilgiler Eylül’ün ilk haftasında tüm katılımcılara gönderilecek ve web sitesinde duyurulacaktır.

Daha fazla bilgi için : Tel:  +98 513 8490018    Email: info@mashhadisco.ir  Web: isco.mashhad.ir

Comments are disabled